Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Nedsættelse af ejendomsskatten på produktionsjord

 
 
23. april 2010
Hans Hedegaard, Dansk Skovforening
 
 
Indenrigs- og Sundhedsministeriet har netop udsendt et lovforslag i offentlig høring, der medfører en nedsættelse af ejendomsskatten på produktionsjord fra 1. januar 2011.
 
Det er glædeligt, at Skovforeningens politiske bestræbelser på at få skovbruget med i denne lempelse nu har båret frugt.
 
Det er af stor betydning for erhvervets økonomi, at der nu er taget et første skridt i lempelsen af erhvervets økonomiske rammevilkår.
 
Grundskyldspromillen fastsættes herefter til en sats, der er 14,8 promille lavere end den af kommunen fastsatte grundskyldspromille, der skal ligge i intervallet mellem 16 og 34 promille.
 
Det hidtidige loft i grundskyld på 12,3 promille ændres samtidig til 7,2 promille.
 
Lempelsen betyder således, at der i gennemsnit sker næsten en halvering af ejendomsskatten fra 2011 og frem.
 
 
 
 
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.