Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Indskrænkning i Skovforeningen

 
29. april 2010
Jan Søndergaard, Dansk Skovforening
 
 
Af besparelsesårsager har det været nødvendigt at reducere antallet af medarbejdere i Skovforeningen. Pr. 1. maj 2010 har foreningen opsagt forstfuldmægtig Ulrik K. Nielsen som har arbejdet i Erhvervspolitisk Afdeling siden april 2008.

Det er med stor beklagelse at vi må tage afsked med Ulrik som har ydet en stor og værdifuld indsats i Skovforeningen.

Personalereduktionen i Erhvervspolitisk Afdeling vil påvirke opgaveløsningen i Skovforeningen negativt. Det gælder navnlig i Erhvervspolitisk Afdeling hvor forstfuldmægtig Marie-Louise Bretner endvidere er på orlov frem til 1. januar 2010.

Situationen medfører en mindsket indsats på flere områder, herunder også det politiske, ligesom medlemmer vil kunne opleve at den service som Erhvervspolitisk Afdeling normalt yder vil være reduceret. Det kan blandt andet betyde længere frister for det udførte arbejde ligesom vi ikke kan sikre løsning af alle opgaver.

Vi håber at medlemmerne vil have forståelse for denne situation.

Vi opfordrer medlemmerne til, især ved større opgaver, at varsle disse i så god tid som muligt så opgaverne kan planlægges og indarbejdes i Erhvervspolitisk Afdelings arbejde.

Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.