Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Skovkredsmøde i Fynske Skovkreds den 23. juni 2010

 
2. juni 2010
Per C. Christensen og Klaus Jørgensen
henholdsvis formand og næstformand for Fynske Skovkreds
 
 
Skovforeningen inviterer til skovkredsmøde i Fynske Skovkreds, onsdag den 23. juni 2010 kl. 13.30 hos Centrovise (tidligere Agrogården), Lombjergevej 1, 5750 Ringe.
 
Skovkredsmødet afholdes efter generalforsamlingen i Fynske Skovbrugs Fordelingsforening.
 

Dagsorden til skovkredsmødet:

 
1)  Træmarkedet
  • Hvad må vi drøfte og orientere om?
  • Se bl.a. vejledningen som er rundsendt pr mail den 5.maj. Denne findes også på Skovforeningens hjemmeside.
 
2)  Valg til næstformandsposten
  • Næstformand Klaus Jørgensen er på valg og villig til genvalg
  • Der kan opstilles andre kandidater på mødet
 
3)  Aktuelle sager i Skovforeningen
  • Skovpolitisk udvalg
  • Skovforeningens medlemsundersøgelse
  • Skovforeningens sundhedsprojekt i Ringsted Kommune
 
4)  Tema: Certificering
  • Indlæg fra PEFC, Skovdyrkerne og Patriotisk Selskab
  • Debat med indlægsholderne
 
5)  Næste møde
 
 
6)  Eventuelt

 

 
Mødet forventes afsluttet ca. kl. 16.00. Drikkevarer og lokaleleje sponsoreres som vanligt af Fynske Skovbrugs Fordelingsforening.
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.