Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Vejledning til adgangsreglerne er klar

 
 
14. juni 2010
Tanja Olsen, Dansk Skovforening

 
Skov- og Naturstyrelsen har offentliggjort en vejledning om adgangsreglerne i naturen.
 
Adgangsreglerne står i naturbeskyttelsesloven fra 2004, så vejledningen har været 6 år undervejs. Vejledningen skal kommunerne bruge i deres administration af adgangsreglerne. Og for alle andre, ikke mindst lodsejere og naturgæster, bliver det nu nemmere og hurtigere at få overblik over reglerne.
 
Vejledningen kan opdateres løbende, og man kan abonnere på opdateringer via e-mail.
 
 
Skovforeningen er glad for den nye vejledning
 
Skovforeningen har gennem den lange proces fået påvirket teksten så den fremstår som en stringent vejledning med de nødvendige juridiske fortolkninger af adgangsreglerne ud fra naturbeskyttelseslovens tekst, forarbejder og forudsætninger.
 
Vejledningen indeholder også nyere principielle afgørelser fra Naturklagenævnet og domstole.
 
Vejledningen er renset for foreningspolitiske anbefalinger.
 
 
Dialogen fortsætter i et adgangsforum
 
Under udarbejdelsen af den nye adgangsvejledning ønskede mange af de deltagende parter at fortsætte et forum på uformel basis for at drøfte konkrete adgangsspørgsmål, fx om hvordan kommunerne skal administrere reglerne.
 
Hvis forummet ikke kan opnå enighed om anbefalinger, er det Skov- og Naturstyrelsen der skal rådgive og vejlede kommunerne.
 
Skovforeningen har tilsluttet sig forummet under den forudsætning at rammerne for diskussioner er den eksisterende lov. Det er ikke forummets opgave at behandle konkrete sager eller at komme med forslag til at ændre eksisterende praksis.
 
 
Tidligere nyheder i sagen
 
8. september 2008
Synspunkter og argumenter om danskernes adgang til naturen
Skovforeningen og Dansk Landbrug fremlægger sine synspunkter om adgang: Danskerne skal have gode naturoplevelser, og et godt samarbejde med lodsejerne er løsningen. De gældende regler egner sig til behovene, mens en udvidet adgangsret vil virke negativt.
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.