Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

EU et skridt fra et forbud mod handel med illegalt træ

 
23. juni 2010
Tanja Olsen, Dansk Skovforening
 
 
Efter snart to års forhandlinger mellem EU-Parlamentet, Ministerrådet og Kommissionen ser det ud til at EU nu kun er et skridt fra at indføre et forbud mod handel med illegalt træ. Intensive trepartsforhandlinger har resulteret i en kompromistekst som blev offentliggjort den 16. juni.

Den nye regulering vil betyde at der vil blive stillet strengere krav til de operatører der markedsfører træ og træprodukter på det europæiske marked for første gang – herunder også danske skovejere. Ud over at skovejerne vil blive juridisk ansvarlige for at overholde forbuddet, vil de også skulle indarbejde et ”påpasselighedssystem” i driften, som skal sikre at træet er lovligt fældet.

Noget af Skovforeningens lobbyarbejde gennem CEPF og NSF har dog båret frugt. Således har man accepteret at der at der indføres et system til identifikation og differentiering af områder i relation til risikoen og at kontrollen målrettes i overensstemmelse hermed.

Hvad et ”påpasselighedssystem” præcis skal indeholde, hvem som kan godkendes til at gennemføre kontrollen og reguleringen samt hvilke straffebestemmelser der skal implementeres, er endnu uklart og vil skulle gennem en national behandling.

Aftalen skal formelt behandles i Parlamentet den 6. juli. Hvis den godkendes, vil den nye forordning træde i kraft til efteråret med en to-års implementeringsperiode.
 
 
Tidligere nyheder i sagen
 
21. december 2009
Miljøministeren skal ikke være ked af nederlag i EU
EU’s ministerråd har afvist et dansk forslag om forbud mod handel med produkter af ulovligt fældet træ. Miljøministeren er skuffet, men det har han ikke grund til. Det foreslåede forbud var kun symbolpolitik som i praksisi ikke ville løse nogen problemer.
 
19. februar 2009
EU-Parlamentet ønsker strammere regler for illegalt fældet træ
EU-kommissionen har foreslået en EU-lovgivning som skal minimere risikoen for at illegalt fældet træ ender på det europæiske marked. Et forslag der er problematisk for de europæiske skovejere. Europaparlamentets miljøudvalg ønsker strammere regler.
 
14. marts 2006
Forslag om forbud mod handel med illegalt træ
SF's forslag om handel med illegalt træ (B17) blev behandlet d. 24. februar. Miljøministren sagde ved behandlingen af forslaget, at certificering af skovene vil blive en vigtig brik for at kunne dokumentere en lovlig og bæredygtig drift af skovne.
 
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.