Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Ny offentlig indkøbsvejledning for træ

 
 
7. juli 2010
Tanja Blindbæk Olsen, Dansk Skovforening
 
 
Efter at have ventet i snart flere år er Miljøminister Karen Ellemann nu klar med en ny vejledning til offentlige indkøbere der køber træ og træprodukter. Vejledningen skal gøre det lettere for offentlige indkøbere og byggeansvarlige at stille krav om dokumenterbart lovligt og bæredygtigt træ.
 
Vejledningen er en netbaseret vejledning som er gjort langt mere operationel med flere eksempler på kravspecifikationer og udbudsvilkår. Vejledningen kan ses her
 
 
Dansk træ også omfattet
I modsætning til den danske indkøbsvejledning fra 2003 for tropisk træ dækker denne vejledning og miljøministerens anbefalinger nu træ fra hele verden:
 
”Den nye vejledning dækker ikke kun tropisk træ – men al slags træ. Dermed er der mulighed for at stille krav om lovligt og bæredygtigt træ fra alle dele af verden. Det er væsentligt, da det ikke altid er til at se på træet, om det kommer fra et problemområde eller ej - og illegal skovhugst kan foregå på alle breddegrader. Derfor er det nødvendigt, at indsatsen er global, og at der stilles krav om, at træet er lovligt og helst også bæredygtigt produceret, uanset hvor det kommer fra.” udtaler Miljøminister Karen Ellemann.
 
Det betyder at også dansk træ der sælges til offentlige institutioner vil være omfattet af vejledningen.
 
Certificeret træ nævnes som den letteste løsning
Der stilles i vejledningen ikke krav om at træet skal være certificeret, men det nævnes som den letteste løsning for indkøberne.
 
Både PEFC og FSC ordningerne accepteres i den danske indkøbspolitik som garanti for bæredygtig skovdrift.
 
Tidligere nyheder på hjemmesiden:
 
Ny vejledning om offentlige indkøb af træ på vej (16. september 2008)
 
Indkøbspolitik for træ (14. april 2008)
 
Miljøministerens udkast til kriterier for indkøb af lovligt og bæredygtigt træ (27. april 2007)
 
Offentlig indkøb af træ - midlertidige retningslinier (23. oktober 2006)
 
Forslag om forbud mod handel med illegalt træ (14. marts 2006)
 
Miljøministrens nye plan for offentlig indkøb af træ (6. februar 2006)
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.