Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Skrækfantasier skal stoppe nye dyrehaver

 
19. august 2010

Niels Reventlow og Jan Søndergaard, Dansk Skovforening

 
 

Dyrehaver i skove er naturperler. De har et rigt og usædvanligt dyre- og planteliv (biodiversitet), og de giver store oplevelser for befolkningen med hjortevildt, åbne græsarealer og store fritstående træer. Men nu vil miljøminister Karen Ellemann forbyde nye dyrehaver i Danmarks skove.

 

Det er en kovending i forhold til regeringens egen skovlov fra 2004 som åbnede for at miljøministeren  kan give dispensation i særlige tilfælde og  tillade dyrehaver der fremmer biodiversiteten.

 

Ministeren begrunder regeringens kovending med skrækkelige fantasier om hegn overalt i den danske natur. I sit udkast til lovforslag skriver hun: ”Etablering af dyrehaver indebærer, at natur bliver afgrænset og indhegnet til dette brug. Hvis dyrehaver bliver meget udbredt, vil det hindre en sammenhængende og tilgængelig natur for dyr og mennesker.”

 

Argumentationen er åbenlyst falsk:

  • Intet tyder på at dyrehaver og dermed hegn i naturen bliver ”meget udbredt”. Siden 2004 er der ansøgt og givet tilladelser til tre nye dyrehaver. I alt 2000 hektar eller 0,4 % af Danmarks skovareal. Det er komplet uforståeligt hvordan denne beskedne – og for biodiversiteten og friluftslivet gavnlige – udvikling kan få regeringen til at mene at ”det er nødvendigt at forhindre, at der kommer flere dyrehaver på fredskovspligtige arealer” som Ministeren skriver.
  • Dyrehaver hindrer ikke naturens tilgængelighed for mennesker. Skovloven kræver at befolkningen skal have mindst samme adgang til en dyrehave som til en skov inden der blev sat hegn.
 
 

At forbyde dyrehaver strider imod regeringens og de fleste andres højt prioriterede mål om mere biodiversitet (Danmark har ikke opfyldt sin forpligtelse i EU på dette punkt) og flere attraktive oplevelser i naturen for danskerne. Dyrehaver byder samtidig på store naturoplevelser hvilket understreges af mere end 1 million årlige besøg i Jægersborg Dyrehave. Hvad kan så være regeringens ide med at forbyde dyrehaver? Vi gætter på at strategien er:

 

  1. Tegn et skræmmebillede. I dette tilfælde af hegn overalt i Danmarks natur.
  2. Forbyd skræmmebilledet
  3. Se ud som om man har gjort noget godt.

 

Strategien har en omkostning, nemlig mistede muligheder for naturen og for danskerne. Men det er usynligt for vælgerne og derfor umiddelbart politisk gratis.

 

Vi appellerer i stedet til fornuften: Lad være med forbyde dyrehaver før de er et problem (og det sker næppe: Yderst få skovejere har råd til at etablere en indhegnet dyrehave og ingen dyrehaver kan etableres uden myndighedernes forudgående dispensation, krav og kontrol). Indtil da: Hils nye dyrehaver velkommen. Danmark har brug for flere dyrehaver i skov.
 
 
Tidligere nyheder i sagen
 
13. august 2010
Skovforeningens høringssvar om forbud mod nye dyrehaver
Miljøminister Karen Ellemann sendte i juli et forslag i høring om ændring af skovloven så der ikke længere kan dispenseres til at oprette nye dyrehaver i fredskov. Læs Skovforeningens høringssvar.
 
9. juli 2010
Miljøministeren vil forbyde nye dyrehaver i skov
Miljøminister Karen Ellemann har sendt et forslag i høring om ændring af skovloven så der ikke længere kan dispenseres til at oprette nye dyrehaver i fredskov. Skovforeningen er imod forslaget - og for nye dyrehaver i skov.
 
21. august 2009
Klelunds dyrehave viser vejen
Klelund Plantage kan efter afgørelse i Naturklagenævnet fortsætte med at etablere 1400 hektar dyrehave. Det har, helt tosset, fået nogle politikere til at tale om at rulle skovloven tilbage til før 2004 for at forhindre flere dyrehaver.
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.