Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Ekskursion og møde i Nordlige Jyllands Skovkreds

 
 
23. august 2010
Knud Fabricius og Klaus Lindhardtsen, Nordlige Jyllands Skovkreds
 
 
Skovforeningen inviterer til ekskursion på Overgaard Gods og møde i Nordlige Jyllands Skovkreds onsdag den 15. september 2010 kl. 13.00.
 
 
Mødested
 
Overgaard Gods A/S, Overgårdsvej 28, 8970 Havndal. Fra vej nr. 507 mellem Randers og Hadsund drejes ved Kastbjerg/Lokaltanken mod øst til Havndal. Følg skiltningen mod nordøst over Klattrup til Overgaard. Der køres gennem porten og parkering vil blive anvist.
 
 
Ekskursionen
 
Ekskursionen er første punkt på programmet. Den går blandt andet til det inddæmmende område ved mundingen af Mariager Fjord.
 
 
Skovkredsmødet
 
Overgaard Gods A/S stiller mødelokale til rådighed. Kaffe og brød vil være til rådighed for deltagernes egen regning: 40 kr. pr. kuvert.
 
Mødets dagsorden: 
 • Diskussion vedrørende skovcertificering (oplæg ved Egon Bennetsen)

 • Løv- og nåletræmarkedet

 • Skovforeningens ønske om styrkelse af skovkredsene. Evalueringsskemaer.

 • Nyt fra Skovforeningen v/ direktør Jan Søndergaard:
  - Revision af PEFCs skovstandard
  - Forventninger til Skovpolitisk Udvalg
  - Øget anvendelse af biomasse fra skovene
  - Regnskabsoversigter for private skove 2009

 • Valg af skovkredsformand.
  Der er opstillet 2 kandidater: Knud Fabricius (genopstiller) og skovfoged Rune Guldholt, Rye Nørskov.

 • Næste møde.
  Skovforeningen planlægger at afholde et regionalt medlemsmøde den 3. november 2010 kl. 10.00 i Viborg. Skovkredsen vil selv afholde et kort møde umiddelbart derefter.

 • Eventuelt.
 
 
Tilmelding  
 
Af hensyn til arrangementet er tilmelding nødvendig til Skovkredsformanden Knud Fabricius, telefon 8636 3007, eller til næstformanden Klaus Lindhardtsen, telefon 7562 6130, mobil 2020 6130.
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.