Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Ministeren vil begrænse klagemulighed for natura 2000- og vandplaner

 
3. september 2010
Tanja Blindbæk Olsen, Dansk Skovforening
 
 
Miljøministeren foreslår i sin udmøntning af Grøn Vækst at begrænse mulighederne for at klage over de statslige vand- og naturplaner. Formålet skulle være at sikre hurtigere behandling af planerne.
 
Imidlertid er det myndighederne selv, og deres besvær med at blive enige internt, der har sat hele denne proces langt bagud i forhold til den oprindelige tidsplan.
 
Skovforeningen har i sit høringssvar påpeget det utilfredsstillende i at ejerne ikke, som oprindeligt fastsat, kan påklage elementer i vand- og naturplanerne. Disse planer bliver grundlaget for de handleplaner der derefter bliver grundlaget for de aftaler som den enkelte ejer skal indgå med myndighederne om vand- og naturbeskyttelse.
 
Lige siden den første udpegning af natura 2000-områder i 1995 har lodsejerne været bekymrede over konsekvenserne for ejendommenes fremtidige drift. Den bekymring bliver bestemt ikke mindre hvis lodsejerne nu fratages den klageadgang som de blev lovet i begyndelsen.
 
Dette er blot den seneste i en lang række af mistillidsskabende foranstaltninger over for lodsejerne i denne sag. Den opbyggede mistillid hos lodsejerne kan gøre det overordentligt svært for myndighederne at nå i mål med frivillige aftaler om natura 2000- og vandbeskyttelse.
 
Også landbruget, kommunerne og de grønne organisationer er rasende over ministerens forsøg på at begrænse klageadgangen.

Det har nu fået Mette Gjerskov, Socialdemokraternes miljøordfører i Folketinget, til at stille ministeren spørgsmålet:

”Agter ministeren på baggrund af kritikken fra både kommuner, landbrug og grønne organisationer at ændre klageadgangen til vand- og naturplanerne, så borgere alligevel på almindelig demokratisk vis kan få indflydelse?”
 
 
Tidligere nyheder i sagen
 
25. januar 2010
Møde med miljøministeren om Natura 2000- og vandplaner
Skovforeningen og en række andre organisationer har mødt miljøministeren om de netop udsendte Natura 2000- og vandplaner. Læs Skovforeningens synspunkter om planerne og den kommende proces.
 
14. januar 2010
Natura2000- og vandplaner sendt i forhøring
Miljøministeren har sendt de længe ventede vand- og naturplaner i forhøring i kommunerne. Se ministerens forventninger til planerne og find link til planerne her.
 
22. december 2008
Natura 2000 - Høring af natura 2000-planer og vandplaner udskydes
 
15. maj 2008
Natura 2000 - sammenfatning fra idefasen
 
4. februar 2008
Natura 2000 - Idefasen
 
21. december 2007
Natura 2000 - Skovforenings input til idéfasen
 
8. november 2007
Natura 2000 - Skovejere får udsættelse af frist i idefasen
 
25. september 2007
Natura 2000 - Data nu tilgængelige
 
7. september 2007
Natura 2000 - Skovforeningen ønsker ny tidsfrist
 
22. juni 2007
Natura 2000 - Idéfasen skudt i gang
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.