Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Skovforeningens rolle i revisionen af PEFC-standarden

3. september 2010
Jan Søndergaard, Dansk Skovforening
 
 
PEFC Danmarks skovstandard skal gennem sin 5-årlige revision. Processen begynder nu, og den endelige standard skal være endeligt godkendt internationalt senest i marts 2013.
 
Skovforeningen ønsker en åben og involverende proces hvor skovbrugets praktikere kan påvirke den kommende revision af PEFCs skovstandard. Skovforeningen selv melder først officielle synspunkter ud om den kommende standard i 2011.
 

Processen begynder i 2010

I resten af 2010 vil Skovforeningen:

  • Igangsætte en referencegruppe hvor alle Skovforeningens medlemmer kan deltage. Gruppen skal arbejde gennem hele revisionsprocessen frem til 2012 for at sikre den bedst mulige skovstandard.

  • Udpege Skovforeningens repræsentanter til PEFCs arbejdsgrupper i den forestående proces. Skovforeningens bestyrelse udpeger repræsentanterne senest 1. november 2010, og repræsentanterne refererer til bestyrelsen.

  • Orientere medlemmerne om processen og om andre landes skovstandarder via vores hjemmeside og nyhedsbreve.

  • Debattere den kommende skovstandard med medlemmerne på skovkredsmøder og på ekstraordinære medlemsmøder den 3. november (ved Viborg og ved Fredericia) og 9. november (ved Næstved).

  • Opfordre alle medlemmer til at sende os deres begrundede revisionsforslag til skovstandarden senest 31. december 2010.
 
Skovforeningen melder ud i 2011

Tidligt i 2011 vil Skovforeningen, på baggrund af medlemsdebatten skrive et forhandlingsoplæg til vores repræsentanter i revisionen af PEFCs skovstandard. Dér melder vi første gang officielle synspunkter ud på de mange diskussionspunkter.

Derefter skal der arbejdes både i Skovforeningen, i referencegruppen, i PEFCs arbejdsgrupper og i den offentlige høring i efteråret 2011 med at fremme skovbrugets synspunkter mest muligt i PEFCs kommende standard.

2012 går med international høring og godkendelse af den danske skovstandard som skal være endeligt godkendt senest den 4. marts 2013.

I sidste ende kan vi ikke love at alle skovbrugets synspunkter vil blive imødekommet. Hvis Skovforeningen eller nogen anden part stiller sig på bagbenene og afgiver veto, kan det nemlig medføre at der slet ikke bliver nogen ny PEFC-standard og derfor ingen mulighed for danske skovejere for at blive PEFC-certificeret.

Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.