Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

PEFC inviterer til revision af den danske certificeringsordning

 
 
20. september 2010
Martin Einfeldt, Dansk Skovforening
 
 
PEFC Danmark påbegynder nu officielt sin næste revision af det danske PEFC-certificeringssystem for bæredygtig skovdrift.
 
Det første danske PEFC certificeringssystem blev godkendt under PEFC International i 2001. PEFC kræver at de nationale certificeringsordninger revideres mindst hvert 5 år. Den danske ordning blev senest revideret i 2007 og internationalt godkendt af PEFC Council i 2008.
 
Revisionen skal følge PEFC’s krav og ske på grundlag af indhentede erfaringer fra certificerede skove, paraplyorganisationer, certificeringsfirmaer og akkrediteringsfirmaer samt ny viden på området. Det er også muligt at inddrage erfaringer fra udlandet og andre certificeringsordninger. Der ligger en detaljeret beskrivelse af proceduren for udvikling og revision af det danske PEFC certificeringssystem.
 
Til at forestå revisionen nedsættes to arbejdsgrupper:
- Arbejdsgruppe 1: Kriterier for skovdriften
- Arbejdsgruppe 2: Systembeskrivelse og tekniske krav for gruppecertificering og certificeringsfirmaer.
 
PEFC Danmark har inviteret en række foreninger og organisationer der repræsentere forskellige interesser i bæredygtig skovdrift til at udpege repræsentanter til arbejdsgrupperne. 
 
Det første møde i arbejdsgrupperne forventes afholdt i slutningen af november. Revisionen forventes at vare omkring halvandet år.
 
 

Skovforeningens rolle

 
Skovforeningen er også blevet inviteret til at deltage i revisionen af det danske PEFC-system og har lagt denne plan:
  • Alle medlemmer inviteres til at deltage i en referencegruppe som arbejder gennem hele revisionsprocessen frem til 2012 for at sikre den bedst mulige skovstandard.

  • Skovforeningens bestyrelse udpeger repræsentanter til PEFCs to arbejdsgrupper senest 1. november 2010. Repræsentanterne refererer til bestyrelsen.

  • Medlemmerne orienteres om processen og om andre landes skovstandarder via Skovforeningens hjemmeside og nyhedsbreve.

  • Der afholdes ekstraordinære medlemsmøder den 3. november (ved Viborg og ved Fredericia) og 9. november (ved Næstved), blandt andet med debat om den kommende skovstandard. Samme debat vil også foregår på alle skovkredsmøder i den kommende vinter.

  • Skovforeningen opfordrer alle medlemmer til at sende os deres begrundede revisionsforslag til PEFC's skovstandard senest 31. december 2010.

  • Tidligt i 2011 vil Skovforeningen på baggrund af medlemsdebatten skrive et forhandlingsoplæg til sine repræsentanter i revisionen af PEFCs skovstandard. Dér melder Skovforeningen første gang officielle synspunkter ud på de mange konkrete diskussionspunkter.

  • Derefter skal der arbejdes både i Skovforeningen, i referencegruppen, i PEFCs arbejdsgrupper og i den offentlige høring i efteråret 2011 med at fremme skovbrugets synspunkter mest muligt i PEFCs kommende standard.
 

Det danske PEFC Certificeringssystem

 
Det danske PEFC-certificeringssystem er et system til certificering af bæredygtig skovdrift og sporbarhed af træprodukter i Danmark.
 
Det har til formål at dokumentere og fremme en bæredygtig forvaltning af skovene samt sikre at det er muligt at følge det certificerede træ gennem hele forarbejdningskæden fra skoven til forbrugeren.
 
Det danske PEFC Certificeringssystem er godkendt under PEFC International, og certificerede skovejere og virksomheder har lov at mærke deres træ med PEFC-mærket.

Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.