Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Lokale informationsmøder om Vand- og Natura 2000 planerne


25. november 2010
Tanja Blindbæk Olsen, Dansk Skovforening
 
 
Miljøministeriet sendte de statslige Vand- og Natura 2000-planer i offentlig høring den 4. oktober 2010. Høringsperioden varer 6 måneder og strækker sig frem til den 6. april 2011.
 
Miljøcenter Ringkøbing afholder i samarbejde med Skov- og Naturstyrelsen en række lokale møder for lodsejere og andre interessenter for at informere om de statslige Vand- og Naturplaner. Møderne starter kl. 19.00 og forventes at slutte kl. 21.30. Miljøministeriet vil være vært med kaffe og kage. (Øl og vand kan købes)
 
Der afholdes 3 møder:
  • Kibæk Hallen, torsdag den 8. december 2010, (maks. deltagerantal 70), Velhustedvej 12, 6933 Kibæk
  • ROFI-centeret, tirsdag den 14. december 2010, Kirkevej 26, 6950 Ringkøbing
  • Stoholm Fritids og kulturcenter, onsdag den 15. december 2010, Søndergade 56, 7850 Stoholm
Programmet for møderne vil være følgende:
19.00 Velkomst
19.10 Præsentation af Vandplaner
19.40 Spørgsmål og kommentarer
20.10 kaffe
20.30 Præsentation af Natura 2000-planer
21.00 Spørgsmål
21.30 Opsummering og afslutning
 
Sideløbende med høringsprocessen har regeringen besluttet, at der skal nedsættes en række arbejdsgrupper, der bl.a. skal arbejde videre med at kvalificere grundlaget for indsatsen over for spildevand, vandløb, vandindvinding, markvanding og sørestaurering. En præsentation af disse arbejdsgrupper vil indgå i forbindelse med gennemgangen af planforslagene.

Er du skovejer med skov beliggende inde for miljøcenterets område og ønsker du at deltage i et af møderne skal du senest d. 5. december meddele Ingelise Andersen (ia@skovforeningen.dk eller tlf. 33 24 42 66) hvilket af møderne du gerne vil deltage i.

Såfremt du har spørgsmål til arrangementet kan Mads Nedergaard, Miljøcenter Ringkøbing 72 54 87 56 kontaktes

Miljøcenter Ringkøbing og Skov Naturstyrelsen ser frem til en aften med en god dialog om de statslige Vand- og Natura 2000-planer.

Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.