Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Skovforeningens forslag til revision af PEFC-standarden

 
 
5. januar 2011
Jan Søndergaard, Dansk Skovforening
 
 
Skovforeningens referencegruppe til revisionen af PEFCs danske skovstandard har holdt sit tredje møde og derefter sendt sit forslag til PEFCs arbejdsgruppe der skal udarbejde de nye kriterier for skovdriften.
 
Læs følgebrevet  til PEFCs arbejdsgruppe  (PDF-fil) fra referencegruppens formand Niels Otto Lundstedt.
 
Og læs hele forslaget til ny skovstandard for PEFC Danmark  (PDF-fil) fra referencegruppen. Rettelserne er skrevet ind i den gældende standard så direkte fremgår hvad der foreslås ændret.
 
Skovforeningens forslag er udformet ud fra det overordnede mål at:
  • beskrive kravene til et bæredygtigt skovbrug uden at forudsætte en bestemt driftsform (metodefrihed)
  • indeholde en fleksibilitet som tilgodeser det lokalitetstilpassede skovbrug
  • reducere de administrative krav så certificeringen billiggøres
  • certificeringen er troværdig.
 
Samtidig foreslås at standardens mange kriterier samles i 4 hovedgrupper:
  • en skovdyrkningsstandard
  • en miljø- og biodiversitetsstandard
  • en socialstandard
  • en planlægningsstandard.
 
Skovforeningens forslag vil nu blive behandlet i PEFCs arbejdsgruppe sammen med eventuelle forslag fra andre parter.
 
 
Tidligere nyheder i sagen
 
30. november 2010
2. møde i Skovforeningens referencegruppe for PEFC-certificering Indholdsvisning 
kræver login
Skovforeningens målsætning for revisionen af PEFCs skovstandard ligger nu fast. Referencegruppen arbejder i øjeblikket med indledningen til standarden og har også drøftet kravene til dokumentation og til maskinførere.
 
4. november 2010
Skovforeningens ønsker til revision af PEFC's skovstandard Indholdsvisning 
kræver login
Skovforeningen har nedsat en referencegruppe til at udarbejde et forslag PEFCs kommende skovstandard. Gruppen har haft sit første møde og vil have sit forslag klar til nytår.
 
13. oktober 2010
Invitation til PEFC-revision Indholdsvisning 
kræver login
Skovforeningen inviterer alle medlemmer til at deltage i den referencegruppe som skal formulere Skovforeningens konkrete ønsker til PEFCs kommende danske skovstandard. Første møde 26. oktober.
 
20. september 2010
PEFC inviterer til revision af den danske certificeringsordning
Det danske PEFC-certificeringssystem for bæredygtig skovdrift skal revideres på baggrund af blandt andet erfaringer fra certificerede skove og ny viden på området. Også erfaringer fra udlandet og andre certificeringsordninger kan inddrages.
 
3. september 2010
Skovforeningens rolle i revisionen af PEFC-standarden
PEFC Danmark begynder nu sin 5-årlige revision af skovstandarden. Skovforeningen ønsker en åben proces hvor skovbrugets praktikere kan påvirke den kommende standard. Skovforeningen selv melder først officielle synspunkter ud om standarden i 2011.
 
3. september 2010
Nye svenske og tyske PEFC-standarder på vej
PEFC i Sverige og Tyskland er begge i gang med den 5-årlige revision af deres standarder. En tilsvarende proces står foran sin begyndelse i Danmark. Se høringsudkastene til de nye svenske og tyske standarder.
 
17. juni 2010
Ny PEFC-standard på vej
Debatten er taget til blandt skovbrugets praktikere om den danske PEFC-standard - og standarden står foran sin næste 5-årlige revision som skal sendes til international godkendelse i 2012. Læs lederen fra Skovens juninummer.
 
5. marts 2008
Den danske PEFC ordning godkendt af PEFC
PEFC Council har godkendt den danske PEFC ordning for en ny 5 årig periode.
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.