Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Invitation til temadag om skovsektorens uddannelsesbehov

 
10. januar 2011
Jan Søndergaard, Dansk Skovforening
 
 
Skov & Landskab, Københavns Universitet, og Dansk Skovforening afholder en temadag den 10. marts kl. 15.00-20.00 om hvordan skovsektorens fremtidige uddannelsesbehov bedst tilgodeses.
 
Temadagen fokuserer på hvordan vi i fremtiden sikrer den bedst mulige uddannelse af ledere til det praktiske skovbrug og kandidater med skovbrugsfaglig viden til den offentlige forvaltning og forskning. De nuværende uddannelser til skov- og landskabsingeniør, forstkandidat og tilgrænsende kandidatgrader vil blive præsenteret.
 
Se hele programmet   for temadagen.
 
Både Skovforeningens bestyrelse og Skov & Landskabs bestyrelse vil være velrepræsenterede på dagen.
 
Alle er velkomne. Tilmelding inden 7.marts til Dorthe Gartmann, dgc@life.ku.dk
 
 
Skovforeningens opfølgning
 
På Skovforeningens generalforsamling 2010 efterlyste medlemmerne et initiativ fra Skovforeningen til at sikre fremtidige ledere til det praktiske skovbrug og kandidater med skovbrugsfaglig viden til den offentlige forvaltning og forskning.
 
Derfor nedsætter Skovforeningen et udvalg der skal udarbejde et oplæg til hvordan skovbruget gerne ser uddannelserne styrket. I udvalget er bestyrelsen repræsenteret ved Jens Kristian Poulsen og Poul Arne Madsen, og en række medlemmer vil blive inviteret til at deltage.
 
Skoven 2/2011 vil forberede temadagen med præsentation af uddannelserne, og Skoven 4/2011 bringer et referat af temadagen.
 
På Skovforeningens generalforsamling onsdag 25. maj 2011 gennemføres en temadebat om emnet. Her vil Skovforeningen fremlægge sine synspunkter, og centerdirektør Niels Elers Koch vil orientere om Skov & Landskabs opfølgning.

 
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.