Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Pro Silva inviterer: Seminar om certificering af skov

 
19. januar 2011
Jens Chr. Briand Petersen, formand for Pro Silva Danmark
 
 

Tid

Mandag 11. april 2011.


Sted

Dalum Landbrugsskole, Landbrugsvej 65, 5260 Odense S.
 

Overordnet idégrundlag

 
Seminaret skal behandle aspekter af de problemstillinger der knytter sig til certificering af skov.  Seminaret skal således bidrage til:
 • skovbrugets interne afklaring af holdningen til certificering
 • den enkelte skovejers beslutningsgrundlag om at blive certificeret eller ej
 • at kaste lys over markedsforholdene og prognoserne for certificeret træ
 • at gå i dybden med nogle af de knaster, der er i certificeringsstandarderne – videnskabeligt belyst og set i forhold til standarden i andre lande.
Seminaret skal ikke bevæge sig ind i en konkret detaljeret diskussion om revision af standarderne.
 
 

Program

 
9.30-10.00 Ankomst - kaffe/rundstykke
 
10.00–10.05 Velkomst
Oplæg til dagens emner og diskussion.
 • Skovrider J. C. Briand Petersen, Formand Pro Silva
 
10.05–10.45 Certificering og skovpolitiske krav – historie og udvikling
Kort om certificeringens historie – og den politiske fokus på træhandel. Offentlige indkøbspolitikker for træ og nye EU-regler for træhandel – hvilke krav stiller de til leverandørerne? Er certificering et godt svar? Forskelle mellem PEFC og FSC standarderne.
 • Specialkonsulent Chr. Lundmark Jensen, Skov- og Naturstyrelsen
 
10.45–11.45 Markedsforhold og prognose
Repræsentanter for skovenes vigtigste kunder giver en kort status for deres nuværende forbrug af certificeret træ og den trend, de anser for sandsynlig, der udvikler sig over de næste 5-10 år. Præferencer overfor de to standarder.
 • Nåletræsavværker og skovbrug: Direktør H. Torlacius Ussing, Rold Skov Savværk
 • Løvtræsavværkerne: Direktør Martin Nyrup, Hvalsø Savværk
 • Spånpladeindustri: Direktør Henning Jensen, Novopan
 • Gulvtræindustrien: Råtræchef Niels Holck, Junckers Industrier
 • Handelsfirmaer råtræ: Direktør Claes Harvald, Skov-Link A/S
 
11.45–12.15 Markedsforhold og prognose for certificeret træ
Fremlæggelse af en spørgeskema-undersøgelse vedrørende status for udbud/forbrug af certificeret træ i dag og en prognose for de næste 10 år.
Sætte prognosen op imod behov for løbende certificering af skov – bedømme eventuelle flaskehalse.
 • Pro Silva i samarbejde med Træindustrien
 
12.15–12.45 Frokost
Sandwich og øl/vand.
 
 
12.45–13.30 Bæredygtighed i relation til certificerings-standarderne
Afklaring af grundlæggende begreber for skovdyrkning. Med eksempler i praktiske skovdyrkningsmetoder og -tekniker belyses f. eks.:
- Hvad er forskellen på bæredygtighed og naturnær skovdrift
- Kan en renafdrift være bæredygtig og hvordan laves en sådan – hvad er kriterierne
- Giver det mening at lokalitetstilpasse krav om renafdrifter
- Giver det mening at sætte grænser for størrelse på renafdrifter
- Hvorfor er der forskel mellem landenes PEFC-standarder for brug af renafdrifter?
- Kan produktion af energitræ være bæredygtigt og hvordan.
 • Seniorforsker Palle Madsen, Skov & Landskab

13.30-13.45 Bæredygtighed er et tidsperspektiv, ikke en politisk studehandel
En ligelig afvejning mellem økonomiske, økologiske og sociale behov fører ikke nødvendigvis til bæredygtighed. Bæredygtighed handler nemlig om de kommende generationers behov. De skal med når der fx formuleres kriterier for certificering af bæredygtig skovdrift.
 • Kommunikationschef Martin Einfeldt, Dansk Skovforening
 
13.45–14.30 Klimatilpasset træarts-valg i certificeret skov
Klimatilpassede - hjemmehørende og lokalitetstilpassede træarter – genproblematik:
- Begrebet hjemmehørende - Hvad ved vi – hvad tror vi om tilpasning af træarter
- Hjemmehørende som kriterium, når ask og flere andre træarter er under pres
- Er krav om hjemmehørende træarter meningsfyldt i en periode med klimaændring
- Hvorfor overhovedet krav i standarden – kan varieret brug af træarter ikke blot give mere biodiversitet
- Standardens krav om gentilpasning og forædling og diskussion af dette.
 • Professor J. Bo Larsen, Skov & Landskab
 
14.30–14.50 Hvorfor er jeg certificeret og hvordan lever jeg med et certificeret skovbrug
To ejere beretter om deres begrundelse for at blive certificeret og hvordan de lever med det – fordele, ulemper, udfordringer, mulige rationaliseringer af driften.
 • PEFC/FSC: Godsejer Ditlev Berner, Holstenshuus
 • FSC: Godsejer Anders Cederfeld de Simonsen, Erholm Gods
 
14.50–15.10 Hvad koster det at blive certificeret
Betragtninger over omkostningsrammerne i forhold til leverancerne: Igangsætning, audit og drift.
 • Skovrider Niels Peter Dalsgaard Jensen, SLS A/S
 
15.10-15.25 Kaffe
 
 
15.25–16.10 Spørgsmål og diskussion
Debat om certificering. Et panel af indlægsholdere og repræsentanter for PEFC og FSC diskuterer og besvarer spørgsmål om standarderne og begrundelserne/ behovet for ændringer.
 • Panel af repræsentanter for PEFC og FSC og Skov & Landskab
 
16.10–16.15 Opsummering og afslutning
 • Skovrider J. C. Briand Petersen, formand for Pro Silva Danmark
 
 

Tilmelding

 
Tilmelding til seminaret er bindende. Sendes inden torsdag den 24. marts 2011 til Pro Silvas sekretær Stine Rytter Bengtsson stbe@aarhus.dk . Max 90 deltagere.
 
 

Pris

 
Pris for deltagelse incl. forplejning  er 300 kr. for medlemmer og 400 kr. for ikke medlemmer - betales ved ankomst.

Se også www.prosilva.dk.

Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.