Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Møde i Fynske skovkreds

 
1. februar 2011
Per Christian Christensen, formand for Fynske Skovkreds
 
 
 
Skovforeningen inviterer til møde i Fynske Skovkreds tirsdag den 8. marts 2011 (Bemærk! Datoen er flyttet i forhold til den tidligere aftalte på grund af møde i Tolvmandssektionen).
 
Alle Skovforeningens medlemmer er velkomne.
 
Sted: Centrovice (tidligere Agrogården), Lombjergevej 1, 5750 Ringe.
 
Tid: kl. 13.00 - 16.00.
 
 

Dagsorden

 
1. Hjortelaug v/ Ditlev Berner

2. Vandplaner v/ Ditlev Berner og Niels Reventlow

3. Orientering fra Dansk Skovforening v/ Niels Reventlow. Blandt andet:

  • Arbejdet i regeringens skovpolitiske udvalg som afrapporterer i marts 2011.
  • Natura 2000- og vandplanerne der er i høring i øjeblikket.
  • Nationalparken.
  • Referat fra informationsmøderne for skovbrugskonsulenter.
  • Skovforeningens forslag til revision af PEFCs skovstandard.
  • Input til temadagen om skovsektorens uddannelsesbehov.
  • Skovens Dag 2011.
  • Den nye Naturstyrelse.
 
4. Markedsorientering for juletræer, pyntegrønt og råtræ
 
5. Valg af næstformand for Fynske Skovkreds. Klaus Jørgensen genopstiller

6. Kommende møder

7. Eventuelt

Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.