Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Lovende energiplan fra Regeringen

 
24. februar 2011
Jan Søndergaard, Dansk Skovforening
 
 
Regeringen har i dag udsendt sin energiplan - Energistrategi 2050  (PDF-fil).
 
Skovforeningen hilser planen velkommen.
 

Hovedindholdet af Energistrategi 2050

 
Kul skal fases ud på kraftværkerne, og de decentrale kraftvarmeværker får nu endelig lov til frit selv at vælge brændsel. Det vil forøge brugen af biomasse i form af træ.
 
Regeringen planlægger en indsats hvor samfundet gøres mere uafhængig af fossile brændsler. Frem til 2020 forventes en udbygning i brugen af biomasse med ca. 30% i forhold til forbruget i dag.
 
 

Energistrategien øger behovet for træ

 
Træ er allerede i dag den største kilde til vedvarende energi i det danske samfund. Med udbygningen af vindkraften i de kommende år bliver der endnu mere behov for træ: Træ er en stabiliserende og fleksibel energikilde som kan træde til når vindenergien ikke slår til. Derfor forventer vi at der skal bruges endnu mere træ i de kommende år.
 
Der er et stort potentiale for at øge produktionen af miljøvenligt energitræ i de danske skove. Allerede i løbet af få år kan vi i skovbruget fordoble produktionen af energitræ, og på længere sigt kan vi flerdoble produktionen. Se fakta om produktion af energi fra dansk træ.
 
 

Endeligt frit brændselsvalg på de mindre kraftvarmeværker

 
Det er meget positivt at Regeringen langt om længe indfrier et længe fremført ønske fra Skovforeningen: Frit brændselsvalg for de decentrale kraftvarmeværker.
 
Det hidtidige de-facto-forbud har i mange år hindret værkerne i at anvende træ som brændsel, selvom træ både gavner miljøet og varmekundernes pengepung.
 
 

Skovforeningens næste skridt

 
Vi ser frem til at bidrage til Regeringens analyse af anvendelsen af biomasse så skovbruget kan planlægge fremtidens plantning og skovdyrkning på et stabilt, forudsigeligt og bæredygtigt grundlag.
Vi vil også bidrage til at Regeringen i den fremtidige afgiftspolitik får valgt en model som sikrer at den nye forsyningssikkerhedsafgift ikke forringer konkurrencevilkårene for dansk træproduktion. Skovbruget kan nemlig skabe bæredygtig vækst og velstand i landdistrikterne. Lokalt produceret træ med korte transportveje bør få en central rolle i energiforsyningen.
 
 

Tidligere nyheder i sagen

 
9. november 2010
Hugsten 2009: Mindre gavntræ, mere energitræ
Nye tal fra Danmarks Statistik siger at hugsten i de danske skove i 2009 var 2,4 millioner kubikmeter. Det er 2 % mere end i 2008. Det er hugsten i de offentlige skove der trækker tallet op, mens hugsten i de private skove er faldet.
 
30. oktober 2010
Biomasse efter Klimakommissionen
Klimakommissionen konkluderede blandt andet at Danmark bør satse massivt på biomasse for at få en fossilfri energiforsyning i 2050. Så langt så godt. Nu behøves en handlingsplan, forskning, rådgivning og politisk ligestilling af træ med anden biomasse.
 
28. september 2010
Skovpolitisk Udvalg: Skove og træ kan løse klimaproblemer
Skovene skal spille en væsentlig rolle i de næste ugers debat om Klimakommisionens rapport, siger et enigt Skovpolitisk Udvalg i en pressemeddelelse.
 
27. september 2010
Klimagevinst og stor energireserve i danske skove
Danmark kan tredoble produktionen af vedvarende energi i form af træflis. Til gavn for klima, miljø, forsyningssikkerhed og op mod 1000 nye grønne arbejdspladser. Pressemeddelelse fra HedeDanmark, Skovdyrkerforeningerne, Skovforeningen og BAT-kartellet.
 
27. september 2010
Fakta om produktion af energi fra dansk træ
Træ udgør en tredjedel af den samlede vedvarende energi i Danmark. Det er dobbelt så meget som vindmøller. Og der er endnu større potentiale i træ. Læs disse fakta fra HedeDanmark, Skovdyrkerforeningerne, Dansk Skovforening og BAT-kartellet.
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.