Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Organisering af skov- og naturejere ved Nationalpark Skjern Å

 
2. marts 2011
Jan Søndergaard, Dansk Skovforening
 
 
Forslaget til Nationalpark Skjern Å er i høring frem til den 9. maj 2011.
 
Det er vigtigt for lodsejernes interessevaretagelse at de engagerer sig lokalt og påvirker beslutningerne så tidligt som muligt i nationalparkens tilblivelse. Det siger alle erfaringer fra Skovforeningens medlemmer i andre nationalparker eller undersøgelsesområder. Læs konklusionerne fra Skovforeningens debatmøde for lodsejere i de udpegede eller påtænkte nationalparkområder.
 
Vi opfordrer derfor skov- og naturejere med arealer inden for eller nær Nationalpark Skjern Å til at organisere sig. Langt det meste af det lokale arbejde for at sikre ejernes vilkår i nationalparken skal gøres af ejerne selv. Skovforeningen har ikke ressourcer til dette lokale arbejde.
 
Men vi giver gerne råd og vejledning til organisering, lokalpolitisk arbejde, medieomtale samt kontakt til kolleger i andre nationalparker og til myndigheder og politikere.
 
 

Tidligere nyheder i sagen

 
27. november 2009
Lodsejernes mistillid til nationalparkerne
Konklusion fra Skovforeningens debatmøde: Der er masser af frustrerede lodsjere i alle de påtænkte nationalparker. Det bliver er et alvorligt problem for parkernes udvikling. Læs også Skovforeningens anbefalinger til lodsejere i nationalparkområder.
 
7. marts 2006
Den Nationale Følgegruppes rapport er klar, og Skovforeningen bifalder den.
 
6. december 2005
Lodsejerforeningerne Dansk Skovforening, Dansk Landbrug, Landdistrikternes Fællesråd samt Kyst, Land og Fjord gør deres holdninger og forudsætninger om "Nationalparker i Danmark - formål, afgrænsning og indhold" klare i dette fælles positionspapir.
 
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.