Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Natura 2000 – høringsfrist nærmer sig

 
21. marts 2011
Tanja Blindbæk Olsen, Dansk Skovforening
 
 
Fristen for at afgive høringssvar på Natura 2000-planerne er 6. april.
 
Fristen falder sammen med fristen for vandplanerne som i medierne har fået størst bevågenhed. Vandplanernes tiltag rammer nemlig bredere end tiltagene i Natura 2000-planerne.
 
Har du en ejendom i eller op til et Natura 2000-område, opfordrer Skovforeningen dig til at læse planen og forholde dig kritisk til den.
 
Selvom planerne ikke er bindende for den enkelte ejer, vil planerne fremadrettet udgøre myndighedernes administrationsgrundlag for områderne, og udmøntningen af planerne vil medføre restriktioner i handlefriheden for den enkelte ejer.
 
På Skovforeningens hjemmeside kan du under menupunktet Rådgivning - Natura 2000 finde:
Du kan også finde hjælp til at hente forskellige informationer, fx kortinformationer, i menupunktet Natura 2000 - information
 
 

Gratis rådgivning

 
For ejere af fredskovspligtige arealer i et Natura 2000-område tilbyder Skovforeningen gratis rådgivning. Vi kan i denne afsluttende høringsfase læse og kommentere udkast til høringssvar og hjælpe med at afklare spørgsmål til planerne.
 
Kontakt Marie-Louise Bretner mlb@skovforeningen.dk eller Tanja Blindbæk Olsen to@skovforeningen.dk eller på telefon 33 24 42 66.
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.