Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Fire anbefalinger til Natura 2000

 
18. april 2011
Niels Reventlow og Jan Søndergaard, Dansk Skovforening
 
 
I et halvt år har 246 Natura 2000-planer og 23 vandplaner været i høring hos de berørte lodsejere.
 
Nu skal Naturstyrelsen arbejde sig igennem den enorme stak af svar. Styrelsen og kommunerne skal lave konkrete handleplaner for områderne og forhåbentlig i 2012 begynde forhandlinger med hver enkelt ejer om aftaler til gennemførelse af planerne.
 
Skovforeningen har rådgivet masser af ejere og administratorer gennem høringsperioden. På den baggrund anbefaler vi myndighederne:
 


Akut politisk opgave: Finansieringen skal på plads

 
Dette er den vigtigste forudsætning for at planerne bliver en succes. Men finansieringen er ikke på plads, og slet ikke for skovene.
 
Ingen ved om der er penge nok til at betale ejerne for deres arbejde og omkostninger når de bliver pålagt at beskytte og udvikle naturværdierne. Særligt urovækkende lægges op til finansiering via landdistriktsprogrammet (hvor EU betaler halvdelen), og det giver problemer for danske skovejere. Ordningerne til de lysåbne naturtyper kan nemlig ikke betale til arealer i skov. Det er afgørende at myndigheder og politikere får sidestillet skov med landbrug i landdistriktsordningen. Afgræsning, lukning af vandløb og anden naturpleje skal naturligvis honoreres uanset om man er landmand eller skovejer. Underbetaling er uacceptabel og vil ødelægge processen.
 


Inddrag ejerne nu

 
Ejerne kender de konkrete arealer bedre end nogen. Udnyt denne viden allerede nu. Inddragelse fører til bedre handleplaner, sparer tid og penge for alle og skaber større samarbejdsvillighed hos ejerne som skal udføre handleplanerne. Mange ejere er uforstående og frustrerede over at de ikke har været inddraget for længst.

 

Ret alle fejlregistreringer

 
Mange ejere er bekymrede for fejlregistreringer. Det er vigtigt at de fejl som ejerne har påpeget, noteres i planerne og rettes. Ellers risikerer ejerne at blive holdt ansvarlig for en naturtype der aldrig har været der.
 


Revider Natura 2000-områdernes grænser og grundlag

 
Udpegningerne skete i sin tid på et spinkelt og tilfældigt grundlag. Efter den konkrete kortlægning og den nylige høringsproces er alle blevet klogere. Det vil være logisk og tillidsskabende at revurdere Natura 2000-områdernes afgrænsning og udpegningsgrundlag nu.
 
 
 
Skovforeningen tilbyder fortsat gratis rådgivning til ejere af skov i Natura 2000-områder.
 
Læs hele Skovforeningens høringssvar under Høringer, breve og svar.
 
 

Tidligere nyheder om emnet

 
6. april 2011
Natura 2000 – Skovforeningens høringssvar
Skovforeningens høringssvar til Natura 2000- og vandplanerne indeholder fem hovedbudskaber til Naturstyrelsen: Gør processen mere gennemsigtig. Revider områdernes afgrænsning. Ret alle fejlregistreringer. Finansieringen skal sikres. Inddrag ejerne.
 
21. marts 2011
Natura 2000 – høringsfrist nærmer sig
Høringsfristen for Natura 2000-planerne er den 6. april. For ejere af fredskov i Natura 2000-områder tilbyder Skovforeningen gratis rådgivning. Vi kan i denne afsluttende høringsfase læse og kommentere udkast til høringssvar og afklare spørgsmål.
 
29. december 2010
Møde i Skovforeningens NATURA 2000 ERFA-gruppe
Efter at Miljøministeriet i oktober sendte deres forslag til de statslige Natura 2000-planer i offentlig høring, er der igen god grund til at mødes i Skovforeningens ERFA-gruppe om Natura 2000. Mødet afholdes onsdag d. 26. januar.
 
24. november 2010
Natura 2000: Husk anmeldepligt for visse aktiviteter
Husk anmeldeordningerne i skovloven og naturbeskyttelsesloven hvis du har arelaer i et Natura 2000 område.
 
3. oktober 2010
Natura 2000- og vandplaner i offentlig høring
Alt tyder nu på at vand- og naturplanerne sendes i høring mandag d. 4. oktober efter at ventres folktetingsgruppe er blevet enige og landbruget har fået en række forbedringer særligt på vandområdet.
 
2. marts 2010
Hvordan finder jeg vand- og naturplanerne for mit område?
 
23. februar 2010
Natura 2000- og vandplaner endeligt lagt frem (leder i Skoven 01/10)
 
25. januar 2010
Møde med miljøministeren om Natura 2000- og vandplaner
 
14. januar 2010
Vand- og naturplaner sendt i fohøring
 
22. december 2008
Natura 2000 - Høring af natura 2000-planer og vandplaner udskydes
 
15. maj 2008 
Natura 2000 - sammenfatning fra idefasen
 
4. februar 2008 
Natura 2000 - Idefasen
 
21. december 2007
Natura 2000 - Skovforenings input til idéfasen
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.