Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Natura 2000 – Skovforeningens høringssvar

 
6. april 2011
Tanja Blindbæk Olsen, Dansk Skovforening
 
 
Skovforeningen har i dag afgivet høringssvar  (PDF-fil) til Natura 2000- og vandplanerne som blev sendt i høring 4. oktober 2010.

Vores høringssvar er koncentreret om generelle forhold af betydning for skovene. Skovforeningen har læst mange Natura 2000-planer og fundet fællestræk, og på den baggrund peger vi på en række forbedringsmuligheder i den fremadrettede proces. 

Svaret indeholder fem hovedbudskaber til Naturstyrelsen:

  • Gør processen mere gennemsigtig
  • Revider Natura 2000-områdernes afgrænsning og udpegningsgrundlag
  • Ret alle fejlregistreringer
  • Finansieringen af planerne skal sikres
  • Inddrag ejerne i det videre forløb.
 

Tidligere nyheder i sagen

 
6. april 2011
Natura 2000 - frist forlænges til lørdag d. 9. april
Den officielle høringdsfrist på vand og Natura 2000-planerne er i dag onsdag d. 6. april. Men Naturstyrelsen har valgt at holde høringsportalen åben frem til lørdag d. 9. april.
 
21. marts 2011
Natura 2000 – høringsfrist nærmer sig
Høringsfristen for Natura 2000-planerne er den 6. april. For ejere af fredskov i Natura 2000-områder tilbyder Skovforeningen gratis rådgivning. Vi kan i denne afsluttende høringsfase læse og kommentere udkast til høringssvar og afklare spørgsmål.
 
29. december 2010
Møde i Skovforeningens NATURA 2000 ERFA-gruppe
Efter at Miljøministeriet i oktober sendte deres forslag til de statslige Natura 2000-planer i offentlig høring, er der igen god grund til at mødes i Skovforeningens ERFA-gruppe om Natura 2000. Mødet afholdes onsdag d. 26. januar
 
24. november 2010
Natura 2000: Husk anmeldepligt for visse aktiviteter
Husk anmeldeordningerne i skovloven og naturbeskyttelsesloven hvis du har arelaer i et Natura 2000 område.
 
3. oktober 2010
Natura 2000- og vandplaner i offentlig høring
Alt tyder nu på at vand- og naturplanerne sendes i høring mandag d. 4. oktober efter at ventres folktetingsgruppe er blevet enige og landbruget har fået en række forbedringer særligt på vandområdet.
 
2. marts 2010
 
23. februar 2010
 
25. januar 2010
 
14. januar 2010
 
22. december 2008
 
15. maj 2008 
 
4. februar 2008 
 
21. december 2007
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.