Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Alarm: Asiatisk citrustræbuk i Danmark

 
16. juni 2011
Hans M. Hedegaard, Dansk Skovforening
 
 
Asiatisk citrustræbuk, foto Plantedirektoratet.Plantedirektoratet har bekræftet at det er en asiatisk citrustræbuk der er fundet i en have i Odense i pinsen. Træbukken er en bille der kan angribe og dræbe en lang række almindelige skovtræer i Danmark, og både Skovforeningen og Plantedirektoratet er meget bekymrede over fundet.
 
Der er fundet én træbuk i haven, og derudover er der fundet 2 udgangshuller efter træbukken i to nyplantede træer af løn-slægten (Acer) i haven. Planterne stammer ikke fra et større importeret parti planter, men er hjemkøbt fra udlandet særskilt. Planterne er nu destruerede, og Plantedirektoratet har indledt en intensiv overvågning i området.
 
Situationen er blevet endnu mere alvorlig efter at det viser sig at en borger i 2010 i Odense SV også observerede en træbuk. Borgeren tog et billede af den og sendte billedet til Plantedirektoratet efter presseomtalen af det nye fund i pinsen. Plantedirektoratet bekræfter at det også var en asiatisk citrustræbuk der optrådte på billedet fra 2010.
 
Da træbukken har en meget begrænset aktionsradius, måske 100 meter, er denne nye oplysning yderligere stærkt bekymrende.
Plantedirektoratet har foruden en intensiv kontrol på findestederne i går, hvor der ikke blev fundet nye træbukke, igangsat et større opsporingsarbejde med henblik på at få identificeret oprindelsen af de angrebne træer.
 
 

Alle skovejere bør være opmærksomme

 
Skovforeningen beder alle skovejere være opmærksomme på eventuelle symptomer på tilstedeværelsen af den asiatiske citrustræbuk. Ved mistanke skal Plantedirektoratet kontaktes på telefon 45 26 36 00.
 
En beskrivelse af træbukken samt symptomer efter denne kan ses på Plantedirektoratets hjemmeside.
 
Skovforeningen har både i Udvalget for Planter og Plantesundhed og under revisionerne af EU’s plantesundhedsdirektiv givet udtryk for at myndighederne skal tillægges alle nødvendige beføjelser for at minimere indførelsen af planteskadegørere, herunder den asiatiske citrustræbuk.
 
På grund af den øgede globale samhandel og klimaforandringer kan stadig flere skadegørere true Danmarks træer og skove.
 
 

Tidligere nyheder i sagen

 
18. marts 2011
Truslerne mod skovene
Danmarks skove er truet af nye sygdomme og skadedyr, mere end nogensinde før. I det lange løb har vi kun ét effektivt middel at forsvare skovene med: Faglig viden på højt niveau. Men det går nedad for den faglige viden om skov i disse år.
 
16. marts 2010
Skovforeningen beder om hasteforanstaltninger imod træbuk
Indførsel af asiatisk citrustræbuk truer Danmarks skove. Meget betydelige økonomiske værdier står på spil. Skovforeningen beder om at Danmark for første gang i 10 år iværksætter hasteforanstaltninger imod en planteskadegører.
 
24. februar 2010
Advarsel om angreb af asiatisk citrustræbuk
Det er fundet asiatisk citrustræbuk i en hollandsk planteskole. Stor agtpågivenhed for spredning til resten af Europa er strengt nødvendig. Skovforeningen ønsker importforbud for værtsplanter fra Kina.
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.