Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Ved siden af vejen-reglen

 
19. august 2011
Niels Reventlow og Jan Søndergaard, Dansk Skovforening
 
 

Forbedringer for friluftslivet kræver tid og penge, ikke lovændringer

 
 
I private skove har gæsterne ret til at gå på vej og sti.

For 10 år siden var retten nær blevet udvidet til også at gælde færdsel og ophold umiddelbart ved siden af vej og sti.

Det var et af mange forslag fra regeringens udvalg om adgang til naturen. Skovforeningen deltog i udvalget og skrev også under på dette forslag - med en vigtig forudsætning: Inden udvalgets forslag eventuelt blev gennemført, skulle der gennemføres de behovs-, alternativ- og konsekvensanalyser som stod i udvalgets kommissorium, men som udvalget ikke nåede.

Analyserne kom aldrig. I stedet indgik blandt andet Skovforeningen, Friluftsrådet, Naturfredningsforeningen, landbruget og miljøministeren forlig i 2002 om IKKE at gøre ved-siden-af-vejen-reglen til lov – som belønning og motivation for skovejerne til frivilligt at imødekomme gæsternes behov for at gå ved siden af vej og sti.
 
 
Siden da har Skovforeningen opfordret skovejerne til at acceptere uskadelig færdsel og ophold i umiddelbar nærhed af vej og sti. Og vi har aldrig hørt om skovejere der ikke accepterer det.

Så der er ikke noget problem. De nuværende adgangsregler fungerer fint. Derfor er Skovforeningen imod at reglerne laves om.

Det har vi også fastholdt i regeringens skovpolitiske udvalg i 2011. Og udvalget anbefalede heller ikke lovgivning om dette ikke-eksisterende problem.

Det fik Friluftsrådet til at forlade udvalget i utide. Åbenbart fordi Friluftsrådet prioriterede sit eget behov for politiske resultater højere end friluftslivets reelle behov ude i skovene.
 
 
Skovforeningen vil gerne udvikle danskernes muligheder for friluftsliv og gode oplevelser i de private skove. Det forudsætter dog tid og penge hos mange parter, fx til:
  • Koordinering ude i skovene af friluftslivets stadigt flere, mere specialiserede, mere koncentrerede og mere belastende aktiviteter.

  • Oprydning af affald fra skovgæsterne.

  • Udvikling af de naturværdier som danskerne skal nyde i fremtiden.

  • Investeringer i faciliteter.

  • Forskning og mere viden om friluftslivets behov.

  • Formidling af mulighederne.
 
Hvor skal de penge komme fra? Fra danskerne naturligvis. I nogle tilfælde fra skatteyderne, i andre tilfælde fra de konkrete brugere.

Det er dét problem, økonomien, der skal løses for at skabe resultater for friluftslivet.

At lave adgangsreglerne om for at løse ikke-eksisterende problemer løser intet. Tværtimod vil det skabe unødvendig modvilje hos skovejerne der hidtil har imødekommet adgangsbehovet ved siden af veje og stier perfekt gennem frivillighed.
 
 

Tidligere nyheder i sagen

 
28. april 2011:
Friluftsrådet forlader Skovpolitisk Udvalg
Skovforeningen finder Friluftsrådets begrundelse for sin udtræden meningsløs. Vi ser frem til at udvalget fortsætter det vigtige arbejde med at finde veje til at forbedre skovenes økonomi så også blandt andet friluftslivets muligheder kan udvikles.
 
14. juni 2010:
Vejledning til adgangsreglerne er klar
Skov- og Naturstyrelsen har offentliggjort den længe ventede vejledning om adgangsreglerne i naturen. Vejledningen giver de nødvendige juridiske fortolkninger af adgangsreglerne ud fra naturbeskyttelseslovens tekst, forarbejder og forudsætninger.
 
1. januar 2009:
Psykologi - den oversete nøgle i naturpolitikken
Når private lodsejere spiller med, virker naturpolitik bedre og billigere end når ejerne tvinges til ting der er dem imod. Der er hårdt brug for en bedre håndtering af psykologien i praktisk naturforvaltning.
 
2. oktober 2008:
7 organisationer enige: Bevar adgangsreglerne for naturens skyld
Naturfredningsforeningen, WWF, Dyrenes Beskyttelse, Dansk Ornitologisk Forening, Jægerforbundet, Dansk Landbrug og Skovforeningen har skrevet til miljøministeren og advaret mod at øge adgangsretten til naturen som foreslået af Friluftsrådet.
 
8. september 2008:
Synspunkter og argumenter om danskernes adgang til naturen
Skovforeningen og Dansk Landbrug fremlægger sine synspunkter om adgang: Danskerne skal have gode naturoplevelser, og et godt samarbejde med lodsejerne er løsningen. De gældende regler egner sig til behovene, mens en udvidet adgangsret vil virke negativt.
 
14. juni 2007:
Skovforeningens anbefalinger til skovejere
Dansk Skovforening ønsker at skovejerne har det bedst mulige omdømme. Her er et sæt af anbefalinger til ejernes håndtering af følsomme emner i skovdriften.
 
28. juni 2001:
Masser af aftaler om øget adgang til skovene
Den hidtil første undersøgelse af aftalemiljøet i Danmarks skove viser at langt de fleste skovgæsters ønsker til udvidet adgang bliver imødekommet af skovejerne.
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.