Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Lodsejere ved Skjern Å og Ringkøbing Fjord får en ny chance

 
1. juli 2011
Jan Søndergaard, Dansk Skovforening
 
 
Den offentlige høring om forslaget for Nationalpark Skjern Å har påvirket Folketinget, og det er nu besluttet at afgrænsningen skal undersøges igen.
 
Det betyder at der om ca. ½ år vil komme et nyt forslag i høring. Grænserne kan blive ændret så nye områder kommer med og andre områder tages ud.
 
Vi gentager vores opfordring til alle medlemmer i området om at engagere sig lokalt og påvirke beslutningerne så tidligt som muligt i den nye undersøgelse, som nu sættes i gang.
 
Miljøministeriet har udsendt denne pressemeddelelse den 1. juli 2011:
 
 
"

Større ambitioner for Nationalpark Skjern Å

 
Forligskredsen bag nationalparkerne, som består af alle partier undtagen Enhedslisten, er i dag blevet enige om, at afgrænsningen af Nationalpark Skjern Å kræver nye undersøgelser.
 
Under høringsfasen har der været interesse for at inddrage en del af Ringkøbing Fjord inklusive området Tipperne. En sådan væsentlig ændring af afgrænsningen af nationalparken kræver, at borgerne bliver inddraget på ny, og at et nyt forslag til nationalpark kan opfylde nationalparklovens formål. Derfor skal der efter sommerferien igangsættes undersøgelser i de berørte Ringkøbing-Skjern og Herning kommuner.
 
- I forligskredsen har der været et udbredt ønske om at imødekomme høringssvarerne om, at Nationalpark Skjern Å også skal omfatte området ved Ringkøbing Fjord. Det betyder, at vi skal have tegnet et nyt billede af, hvor grænserne for nationalparken skal gå. Nogle lodsejere skal måske ud af nationalparken, mens andre skal ind, siger miljøminister Karen Ellemann.
 
Undersøgelserne kommer til at omfatte flere forskellige scenarier: Det ene er Tipperne og den sydligste del af Ringkøbing Fjord, mens et andet medtager Tipperne og de sydligste 2/3 af fjorden svarende til Natura 2000-området. Tipperne blev sorteret fra i en tidlig fase tilbage i 2003 af daværende miljøminister Hans Chr. Schmidt, men høringssvarerne viser en stor interesse for at inddrage dette fredede areal. Hvide Sande og Ringkøbing er der enighed om ikke at gøre til en del af Nationalpark Skjern Å. Derudover vil området omkring Ring Å blive undersøgt for nationalpark-potentiale.
 
Undersøgelser og borgerinddragelse forventes at vare et halvt år, hvorefter miljøminister Karen Ellemann vil søge Ringkøbing Skjern - og Herning Kommunes samtykke til at udarbejde et nyt forslag til nationalparken sammen med forligskredsen.
 
Det forventes, at National Park Skjern Å kan indvies i 2013.
 
Yderligere oplysninger
Steen Gade (SF) tlf. 3337 4412
Mette Gjerskov (S) tlf. 3337 4066
Johs. Poulsen (R) tlf. 3337 4713
Tage Leegaard (K) tlf. 3337 4298
Eyvind Vesselbo (V) tlf. 3337 4555
Jørn Dohrmann (DF) tlf. 3337 4905
"
 
 

Tidligere nyheder i sagen

 
9. marts 2011:
God psykologi giver god natur
Lodsejernes mistillid nationalparkplanerne og –processerne er en realitet. Sagen udstiller at god psykologi vil være en nøgle til bedre naturforvaltning. Se tommelfingerreglerne for mere frugtbart samarbejde med lodsejerne.
 
2. marts 2011:
Organisering af skov- og naturejere ved Nationalpark Skjern Å
Skovforeningen opfordrer lodsejere med arealer inden for eller nær Nationalpark Skjern Å til at organisere sig. Vi giver råd og vejledning.
 
27. november 2009:
Lodsejernes mistillid til nationalparkerne
Konklusion fra Skovforeningens debatmøde: Der er masser af frustrerede lodsjere i alle de påtænkte nationalparker. Det bliver er et alvorligt problem for parkernes udvikling. Læs også Skovforeningens anbefalinger til lodsejere i nationalparkområder.
 
2. november 2009:
Møde 23. november for lodsejere i nationalparker
Nationalparker ruller nu ud over Danmark med løfter om frivillighed og tilskud. Men mange lodsejere er nervøse for udviklingen. Skovforeningen holder debatmøde om ejernes situation i både eksisterende nationalparker og i parker der endnu ikke er planlagt.
 
7. marts 2006:
Danskernes holdning til nationalparker
Skov & Landskab og Fødevareøkonomisk Institut ved KVL har undersøgt hvad danskerne lægger vægt på ved en fremtidig nationalpark, hvilke af de syv pilotprojektområder de foretrækker og hvad folk vil betale.
 
7. marts 2006:
Nationalparker: Følgegruppens rapport er klar
Den Nationale Følgegruppe Vedrørende Nationalparker har afleveret sin rapport til Miljøministeren. Skovforeningen er glad for rapporten som blandt andet viser behovet for tillidsskabende foranstaltninger mellem lodsejere og myndigheder.
 
6. december 2005:
Nationalparker i Danmark - formål, afgrænsning og indhold
Skovforeningen, Dansk Landbrug, Landdistrikternes Fællesråd samt Kyst, Land og Fjord har skrevet fælles holdningspapir om nationalparker i Danmark.
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.