Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Ny tilskudsordning til faciliteter i skovene

 
16. august 2011
Marie-Louise Bretner, Dansk Skovforening
 
 
Naturstyrelsen har for 2011-13 afsat i alt 3,5 millioner kr. til en tilskudsordning der skal fremme familieskovturen. Heraf er 1,3 mio.kr. afsat for 2011.
 
Puljen er oprettet så danskerne kan komme med forslag der direkte kan gennemføres, uden at forslagsstillerne skal aflægge regnskab eller leve op til andre formelle krav.
 
Ordningen er en del af Regeringens og Dansk Folkepartis aftale om en styrket miljø- og naturbeskyttelse i 2011-2013.
 
 

Alle kan søge

 
Ordningen giver alle danskere (også lodsejeren) mulighed for at fremsætte forslag til projekter med borde, bænke, mindre stier og andre konkrete forbedringer af mulighederne for familieskovturen, også i private skove.
 
Man kan søge om at få en bænk på sin egen yndlingsplet i naturen, en lille skovsti eller et bord hvor man kan nyde frokosten.
 
De særlige anlæg til friluftsliv bliver som udgangspunkt lodsejerens ejendom, med mindre der aftales noget andet med forslagsstilleren.
 
 

Udvælgelseskriterier

 
Projekterne bliver valgt ud fra kriterier som hvor hurtigt projekterne kan gennemføres og hvor meget de koster. Der skal være lokalt engagement og accept fra de berørte lodsejere.
 
 

Intet skema - frist 1. oktober

 
Der skal ikke anvendes skemaer for at indsende forslag. Forslagene sendes til en af Naturstyrelsens lokalenheder senest den 1. oktober 2011.
 
De valgte forslag udføres af Naturstyrelsen i samarbejde med ansøgerne.
 
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.