Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Invitation: Konference om bæredygtig biomasseproduktion

 
 
17. august 2011
Martin Einfeldt, Dansk Skovforening
 

NordGen Skog (Nordisk Genressourcecenter) inviterer i samarbejde med Danske Planteskoler og Naturstyrelsen til konference i Odense 13.-14. september 2011 på Radisson Blu H. C. Andersen Hotel.
 
Nye muligheder for at dyrke træ til bioenergi er for alvor på dagsordenen, både som arealanvendelse og som et middel til at imødegå klimaudforandringer. Konferencen belyser potentialet ved at plante og dyrke skov, energikulturer eller blandingskulturer. Der ses på forskellige aspekter i værdikæden fra forædling via planteskole og producent til slutproduktet bioenergi. Og fra nyeste forskning belyses hvilke perspektiver der tegner sig for udnyttelse af bioenergi.
 
Dansk Skovforening ved Marie-Louise Bretner taler under overskriften "Der er meget mere energi i skovene end Danmark udnytter" om mobilisering af den eksisterende træressource, muligheder for øget træproduktion samt de forskellige konkurrencevilkår for skovtræ, pil på marker, vind og andre vedvarende energikilder.
 
Ekskursioner til udvalgte lokaliteter sætter konferencens indhold ind i et praktisk perspektiv, og der bliver lejlighed til diskussion og erfaringsudveksling mellem praktikere og forskere.
 
 

Målgruppen

 
Konferencen er for alle der interesserer sig for flis som grundlag for morgendagens energiforsyning med bioenergi: Landmænd, skovejere, planteskoler, varmeværker, skoventreprenører, forskere, rådgivere, kommuner, vandværker og flere endnu.
 
 

Detaljeret program

 
Læs det detaljerede program for de to dage.
 
Indlæg afholdes primært på dansk, norsk og svensk.
 
 

Deltagerpris

 
13.-14. september: 2600 DKK.
 
Deltagelse uden overnatning og uden konferencemiddag: 900 DKK pr. dag.
 
 

Tilmelding og betaling

 
Send senest 23. august en mail med deltagernavne og ønskede dage til Tine Andsager Jensen – taj@vfl.dk . Telefon 8740 6602.
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.