Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Intet nyt for skovene i Regeringens udkast til finanslov

 

25. august 2011
Hans M. Hedegaard, Dansk Skovforening

 
De seneste finansloves manglende satsninger på skov er fastholdt i Regeringens udspil til finanslov for 2012. Selvom det næppe var forventeligt, at Regeringens finanslovforslag for 2012 ville indeholde midler til gennemførelsen af Skovpolitisk Udvalgs anbefalinger, da der ikke er ført politiske forhandlinger om disse endnu, er forslaget skuffende.

 

Kun penge til Natura 2000 og skovrejsning

 
På trods af, at der i afsnittet om privat skovbrug står, at:
”Det er formålet inden for aktivitetsområdet at øge og forbedre skovarealet, herunder andelen af løvskov, at fremme udnyttelsen af eksisterende skove herunder sikre genplantning efter stormfald samt sikre naturskovsarealer gennem direkte tilskud” [Skovforeningens fremhævning]
 
er der hverken afsat midler til fremme af løvskov, til fremme af udnyttelsen af de eksisterende skove eller til sikring af naturskovsarealer gennem direkte tilskud.
 
Der er i finanslovforslaget således – nøjagtig som i finansloven for i år - alene tale om tilskud til sikring af skov i Natura 2000 områder (42,0 mill.kr) samt til privat skovrejsning på landbrugsjord (72,6 mill.kr).
 
Som noget nyt er der indført tilskud til privat skovrejsning som erstatningsskov i forbindelse med etableringen af testcenteret for vindmøller i Østerild. Der er over 5 år således afsat 10,9 mill.kr hertil.
 

Tidligere nyheder om emnet:

 
26. november 2010
Skovene stadig ude af Finansloven, men registrering af § 3 areal
Der er stadig ingen penge på Finansloven til Skovlovens ordninger for fx bæredygtig skovdrift, naturværdier og produktudvikling. Men der bliver penge til registrering af søer, moser, heder og andre arealer under Naturbeskyttelseslovens § 3.
 
9. september 2009
Regeringen dropper skovene i finanslovsforslaget, men andre husker.
Regeringen fortsætter med at fjerne de ordninger som fremmer bæredygtighed i de private skove, herunder ordningen til fremme brugen af træ, verdens mest miljøvenlige råstof. Men både Naturfredningsforeningen, SFs og De Konservatives miljøordførere taler nu om at der må penge til skovene.
 
16. juni 2009
Ingen penge til bæredygtig skovdrift i 2010-13
Regeringen lukker bevillingerne til særlig biodiversitet i skove, konvertering af nål til løv og grønne driftsplaner - stik imod Danmarks nationale skovprogram, biodiversitets-forpligtelse og skovlovens intentioner. Årsag: Grøn Vækst glemte skovene.
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.