Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Skovforeningens møde med klima- og energiminister Lykke Friis

 
 
29. august 2011
Jan Søndergaard, Dansk Skovforening
 
 
Skovforeningen mødte den 24. august klima- og energiminister Lykke Friis.
 
Udgangspunktet var rapporten fra Skovpolitisk Udvalg som blandt andet anbefalede :
 • Incitamenter til øget bæredygtig produktion og anvendelse af biomasse
 • Skovene bør indgå i de nationale CO2-regnskaber fra 2013
 • Brug af CO2-kreditter bl.a. i forbindelse med øget skovrejsning
 • Styrket forskning i produktion og anvendelse af biomasse fra skov
 • Etablering af energiskov på landbrugsjord.

Skovforeningens budskab

 
Skovforeningen præsenterede den gode nyhed at træ er en stabil, fleksibel og lokal kilde til vedvarende og klimavenlig energi.
 
Der kan udnyttes meget mere træ til energi fra danske skove end vi gør i øjeblikket, uden at det går ud over skovenes naturværdier. Skovpolitisk Udvalgs anbefalinger bør gennemføres - og desuden er der brug for:
 • En national handlingsplan for biomasse så efterspørgslen er kendt og stabil.

 • Frit brændselsvalg på de decentrale varme- og kraftvarmeværker. I øjeblikket er det i praksis næsten umuligt at skifte fra afgiftsbelagt brændsel til afgiftsfrit brændsel.

 • Lokalt forbrug og -involvering, herunder aktiv og kvalificeret brug af brændeovne i private hjem.

 • Ensartede kriterier til biomassens bæredygtighed, også den importerede.

 • Lige konkurrenceforhold og vilkår for biomasse fra skov og mark, fx pil og halm.

 • Praksisnære forsøg med forskellige dyrkningsmodeller, træarter og provienser.

 • Undersøgelse af mulighederne for at finansiere skovrejsning og kulstoflagring i levende og død biomasse samt i jordbunden gennem salg af CO2-kreditter.

 • Et træbyggeprogram til gavn for både klimapolitikken, miljøpolitikken og økonomien.
 
 

Ministerens reaktion

 
Ministeren tog positivt og konstruktivt imod Skovforeningens forslag om en plan for biomasseressourcen, om bæredygtighedskriterier for al biomasse og et demonstrationsforsøg med CO2-kreditter i skovprojekter.
 
Ministeren noterede også behovet for en lokal træanvendelse gennem brændeovne for at udnytte træressourcen mest muligt, behovet for praksisnær forskning og udvikling samt problemet med de ulige konkurrencevilkår.
 
 

Ministre forgår, behovene består

 
Lykke Friis lovede intet, og ingen ved hvem der er klima- og energiminister om en måned.
 
Men behovene for aktiv politik for øget udnyttelse af træ til energi består. De bliver noget af det første som den kommende minister skal gøre noget ved.
 
Skovforeningen fortsætter sit arbejde for træ til energi på Christiansborg, og vi fortsætter samarbejdet med HedeDanmark, Skovdyrkerne, skovbrugets forskere og fagforeninger om den gode sag. Dels for at holde politikerne fast på deres del af opgaven: At sætte udviklingen af samfundets brug af energitræ i gang. Der er brug for en politisk handlingsplan. Dels for at for at holde skovbruget klar til sin opgave: At levere alt det energitræ på et bæredygtigt grundlag som samfundet forhåbentlig meget snart begynder at efterspørge.
 


Tidligere nyheder om træ til energi

 
24. februar 2011
Lovende energiplan fra Regeringen
Regeringen vil fase kul ud på kraftværkerne og give de decentrale kraftvarmeværker lov til frit selv at vælge brændsel. Det vil øge brugen af træ til energi, til gavn for både klimaet, miljøet og skovene.
 
28. september 2010
Skovpolitisk Udvalg: Skove og træ kan løse klimaproblemer
Skovene skal spille en væsentlig rolle i de næste ugers debat om Klimakommisionens rapport, siger et enigt Skovpolitisk Udvalg i en pressemeddelelse.
 
27. september 2010
Klimagevinst og stor energireserve i danske skove
Danmark kan tredoble produktionen af vedvarende energi i form af træflis. Til gavn for klima, miljø, forsyningssikkerhed og op mod 1000 nye grønne arbejdspladser. Pressemeddelelse fra HedeDanmark, Skovdyrkerforeningerne, Skovforeningen og BAT-kartellet.
 
27. september 2010
Fakta om produktion af energi fra dansk træ
Træ udgør en tredjedel af den samlede vedvarende energi i Danmark. Det er dobbelt så meget som vindmøller. Og der er endnu større potentiale i træ. Læs disse fakta fra HedeDanmark, Skovdyrkerforeningerne, Dansk Skovforening og BAT-kartellet.
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.