Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Seminar om PEFC Danmarks forslag til ny ordning

 
5. september 2011
Martin Einfeldt, Dansk Skovforening
 
 
PEFC Danmark har sendt et udkast til revideret dansk PEFC-ordning i høring. Samtidig inviterer PEFC Danmark til et seminar hvor de reviderede dokumenter bliver præsenteret og hvor der kan stilles spørgsmål til arbejdsgrupperne.
 
Seminaret afholdes onsdag den 21. september kl. 13-16 i Odense hos Mødecenter Odense, Buchwaldsgade 48, 5000 Odense.
 
Seminaret er åbent for alle, men tilmelding er nødvendig. Send en mail til PEFC Danmark på info@pefc.dk senest tirsdag den 13. september.
 
 

Høringen

 
I høringen inviteres alle til at kommentere udkastet til en revideret dansk PEFC-certificeringsordning for bæredygtig skovdrift. Send mail til PEFC Danmark på mail info@pefc.dk eller pr. post senest fredag den 4. november 2011.
 
Udkastet består af dokumenter om krav til skovdriften, til gruppecertificering, til certificeringsfirmaer og til auditorer. Men ikke sporbarhedscertificering hvor kravene er defineret i en international standard.
 
Forslagene til reviderede dokumenter er udarbejdet af to arbejdsgrupper nedsat af PEFC Danmark.
 
 

Tidligere nyheder i sagen

 
18. august 2011
PEFC sender udkast til ny skovstandard i høring
Et høringsudkast til ny skovstandard kan hentes på PEFC Danmarks hjemmeside. Selve høringen begynder cirka 1. september og varer 60 dage. PEFC inviterer til seminar på Fyn 21. september om udkastet til ny standard.
 
5. januar 2011:
Skovforeningens forslag til revision af PEFC-standarden
Læs Skovforeningens forslag til ny dansk PEFC-standard for skovdrift. Forslaget vil nu blive behandlet af PEFC Danmark.
 
30. november 2010:
2. møde i Skovforeningens referencegruppe for PEFC-certificering 
Skovforeningens målsætning for revisionen af PEFCs skovstandard ligger nu fast. Referencegruppen arbejder i øjeblikket med indledningen til standarden og har også drøftet kravene til dokumentation og til maskinførere.
 
30. november 2010:
Resultat af Skovforeningens medlemsmøder 
Skovforeningen afholdt tre medlemsmøder i november, og de trak samlet mere end 100 deltagere. Skovforeningens bestyrelse modtog mange konstruktive forslag og synspunkter til de politiske prioriteringer.
 
4. november 2010:
Skovforeningens ønsker til revision af PEFC’s skovstandard 
Skovforeningen har nedsat en referencegruppe til at udarbejde et forslag PEFCs kommende skovstandard. Gruppen har haft sit første møde og vil have sit forslag klar til nytår.
 
13. oktober 2010:
Invitation til PEFC-revision 
Skovforeningen inviterer alle medlemmer til at deltage i den referencegruppe som skal formulere Skovforeningens konkrete ønsker til PEFCs kommende danske skovstandard. Første møde 26. oktober.
 
28. september 2010:
Invitation til tre medlemsmøder i november 
Skovforeningen afholder tre medlemsmøder i november - om revisionen af PEFC’s skovstandard, arbejdet i regeringens Skovpolitiske Udvalg, Danmarks brug af træ til energi i fremtiden samt de kommende Natura 2000- og vandplaner. Gratis deltagelse.
 
20. september 2010:
PEFC inviterer til revision af den danske certificeringsordning
Det danske PEFC-certificeringssystem for bæredygtig skovdrift skal revideres på baggrund af blandt andet erfaringer fra certificerede skove og ny viden på området. Også erfaringer fra udlandet og andre certificeringsordninger kan inddrages.
 
3. september 2010:
Skovforeningens rolle i revisionen af PEFC-standarden
PEFC Danmark begynder nu sin 5-årlige revision af skovstandarden. Skovforeningen ønsker en åben proces hvor skovbrugets praktikere kan påvirke den kommende standard. Skovforeningen selv melder først officielle synspunkter ud om standarden i 2011.
 
3. september 2010:
Nye svenske og tyske PEFC-standarder på vej
PEFC i Sverige og Tyskland er begge i gang med den 5-årlige revision af deres standarder. En tilsvarende proces står foran sin begyndelse i Danmark. Se høringsudkastene til de nye svenske og tyske standarder.
 
17. juni 2010:
Ny PEFC-standard på vej
Debatten er taget til blandt skovbrugets praktikere om den danske PEFC-standard - og standarden står foran sin næste 5-årlige revision som skal sendes til international godkendelse i 2012. Læs lederen fra Skovens juninummer.
 
 
 
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.