Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

PEFCs forslag til ny skovstandard

 
 
18. september 2011
Niels Reventlow og Jan Søndergaard, Dansk Skovforening
 

PEFC Danmark har sendt sit forslag til revideret skovstandard i høring. Skovforeningen støtter forslaget selv om der er forhold vi kunne ønske os anderledes.

I efteråret 2010 inviterede vi medlemmerne til at deltage i en referencegruppe som skulle udvikle Skovforeningens eget forslag til PEFCs reviderede skovstandard. Gruppen satte disse mål:

  • Standarden skal beskrive kravene til et bæredygtigt skovbrug uden at forudsætte en bestemt driftsform (metodefrihed).

  • Standarden skal indeholde en fleksibilitet som tilgodeser det lokalitetstilpassede skovbrug.

  • Standarden skal reducere de administrative krav så certificeringen billiggøres.

  • Certificeringen skal være troværdig.

Resultatet blev offentliggjort den 5. januar 2011. Tak til alle der har bidraget til det store arbejde.


 
Derefter gik forhandlingerne i gang med de øvrige parter i PEFC. Der måtte indgås kompromisser, og ikke alle Skovforeningens ønsker til den nye standard blev opfyldt.

Men vi er ikke i tvivl om at også det forslag som PEFC nu har sendt ud, sikrer langt mere metodefrihed og fleksibilitet i skovdyrkningen end den gamle standard.

Det vil medføre variation i de certificerede skove samtidig med at der tages behørige hensyn til miljø, biodiversitet, ansatte og skovgæster. Det giver et godt grundlag for at markedsføre ordningen og de PEFC-certificerede produkter overfor forbrugerne.
 
 

Uanset hvordan den endelige standard falder ud, står to ting fast:

  • En skov kan sagtens være bæredygtigt dyrket uden at være certificeret.

  • Stadig større dele af markedet kræver certificering for at købe træ. 
Hver enkelt skovejer må vurdere om den bedre adgang til træmarkedet kan opveje de ekstra omkostninger og mistede frihedsgrader ved at skovejendommen bliver certificeret. Og på den baggrund må skovejeren beslutte om skoven skal certificeres eller ej.
 
Derfor opfordrer vi Skovforeningens medlemmer og alle i dansk skovbrug til at læse PEFCs forslag til ny skovstandard. Og skriv meget gerne et høringssvar til PEFC senest 4. november.
 
 
 
Revisionen har givet anledning til en god skovbrugsfaglig debat i Danmark.
 
Vi håber at debatten vil fortsætte. Næste gang kan det meget vel dreje sig om at beskrive en bæredygtig produktion af træ til energi – som Danmarks skove skal producere meget, meget mere af for klimaets, miljøets og forsyningssikkerhedens skyld.
 
 

Tidligere nyheder i sagen

 
4. september 2011
PEFC Danmark har sendt et udkast til revideret dansk PEFC-ordning i høring og inviterer til seminar hvor de reviderede dokumenter bliver præsenteret.
 
18. august 2011
PEFC sender udkast til ny skovstandard i høring
Et høringsudkast til ny skovstandard kan hentes på PEFC Danmarks hjemmeside. Selve høringen begynder cirka 1. september og varer 60 dage. PEFC inviterer til seminar på Fyn 21. september om udkastet til ny standard.
 
5. januar 2011:
Skovforeningens forslag til revision af PEFC-standarden
Læs Skovforeningens forslag til ny dansk PEFC-standard for skovdrift. Forslaget vil nu blive behandlet af PEFC Danmark.
 
30. november 2010:
2. møde i Skovforeningens referencegruppe for PEFC-certificering 
Skovforeningens målsætning for revisionen af PEFCs skovstandard ligger nu fast. Referencegruppen arbejder i øjeblikket med indledningen til standarden og har også drøftet kravene til dokumentation og til maskinførere.
 
30. november 2010:
Resultat af Skovforeningens medlemsmøder 
Skovforeningen afholdt tre medlemsmøder i november, og de trak samlet mere end 100 deltagere. Skovforeningens bestyrelse modtog mange konstruktive forslag og synspunkter til de politiske prioriteringer.
 
4. november 2010:
Skovforeningens ønsker til revision af PEFC’s skovstandard 
Skovforeningen har nedsat en referencegruppe til at udarbejde et forslag PEFCs kommende skovstandard. Gruppen har haft sit første møde og vil have sit forslag klar til nytår.
 
13. oktober 2010:
Invitation til PEFC-revision 
Skovforeningen inviterer alle medlemmer til at deltage i den referencegruppe som skal formulere Skovforeningens konkrete ønsker til PEFCs kommende danske skovstandard. Første møde 26. oktober.
 
28. september 2010:
Invitation til tre medlemsmøder i november 
Skovforeningen afholder tre medlemsmøder i november - om revisionen af PEFC’s skovstandard, arbejdet i regeringens Skovpolitiske Udvalg, Danmarks brug af træ til energi i fremtiden samt de kommende Natura 2000- og vandplaner. Gratis deltagelse.
 
20. september 2010:
PEFC inviterer til revision af den danske certificeringsordning
Det danske PEFC-certificeringssystem for bæredygtig skovdrift skal revideres på baggrund af blandt andet erfaringer fra certificerede skove og ny viden på området. Også erfaringer fra udlandet og andre certificeringsordninger kan inddrages.
 
3. september 2010:
Skovforeningens rolle i revisionen af PEFC-standarden
PEFC Danmark begynder nu sin 5-årlige revision af skovstandarden. Skovforeningen ønsker en åben proces hvor skovbrugets praktikere kan påvirke den kommende standard. Skovforeningen selv melder først officielle synspunkter ud om standarden i 2011.
 
3. september 2010:
Nye svenske og tyske PEFC-standarder på vej
PEFC i Sverige og Tyskland er begge i gang med den 5-årlige revision af deres standarder. En tilsvarende proces står foran sin begyndelse i Danmark. Se høringsudkastene til de nye svenske og tyske standarder.
 
17. juni 2010:
Ny PEFC-standard på vej
Debatten er taget til blandt skovbrugets praktikere om den danske PEFC-standard - og standarden står foran sin næste 5-årlige revision som skal sendes til international godkendelse i 2012. Læs lederen fra Skovens juninummer.
 
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.