Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Møde og klatrebane i Fynske Skovkreds

 
8. september 2011
Per Christensen og Klaus Jørgensen, formand og næstformand for Fynske skovkreds
 
 
Skovforeningen inviterer til møde i Fynske Skovkreds med besigtigelse og afprøvning af klatrebane.
 
Det sker torsdag 29.september, kl.13.00.
 
Stedet er Holstenshuus, Slotsallen 9, 5600 Faaborg. Telefon 6261 0311. Mødested ved parkeringen ved Avlsgården hvorfra vi følges ad til klatrebanen.
 
Alle Skovforeningens medlemmer er velkomne.
 
 

Dagsorden

 
1. Klatrebane, Ridesti og andre publikumstiltag
  • Punktet foregår indledningsvis i det fri, hvor Ditlev Berner vil fremvise og forklare om klatrebanen og ridestierne.  Efterfølgende går vi til ”Atelieret”, hvor resten af mødet afholdes.
  • Mountainbikeres anvendelse af skovene.
2. Aktuelle sager i Skovforeningen. Blandt andet:
  • Opfølgning på punkter fra sidste møde i Fynske Skovkreds.
  • Danmarks nye skovpolitik: Hvad ønsker Skovforeningen? Opfølgning på rapporten fra Skovpolitisk udvalg.
  • En plan for Danmarks biologiske mangfoldighed. Hvad blev fortiet i rapporten fra Skovpolitisk udvalg?
  • Træ fra skovene i en ny regerings energistrategi. Hvad forventer Skovforeningen?
  • Regnskabstallene for private skove 2010.
3. Orientering fra Markedsgruppen
  • Klaus Jørgensen er Fynske Skovkreds’ repræsentant i Skovforeningens nye arbejdsgruppe for markedstekniske emner.
4. Lovlige markedsinformationer
  • Løvtræ/Nåletræ/Juletræ/Pyntegrønt

5. Kommende mødedatoer

6. Eventuelt.

7. Interesserede kan afprøve klatrebanen. 


Mødet forventes afsluttet klokken 16.00.
Drikkevarer og lokaleleje sponseres som vanligt af Fynske Fordelingsforening.
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.