Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Forslag til nationalparkplan for Mols Bjerge

 
19. september 2011
Jan Søndergaard, Dansk Skovforening
 
 
Bestyrelsen for Nationalpark Mols Bjerge har udarbejdet et forslag til nationalparkplan for området. Forslaget er nu sendt i offentlig høring frem til 7. december 2011.
 
Skovforeningen er repræsenteret i bestyrelsen ved Anne Sophie Gamborg, Møllerup Gods.
 
Forslaget sendes direkte til alle lodsejere inden for Nationalpark Mols Bjerge, og Skovforeningen opfordrer skov- og naturejere til at sende ideer, ønsker og andre bemærkninger til Nationalparkens bestyrelse. I efterårsferien fra den 15. til den 22. oktober 2011 vil der i forbindelse med Ebeltoft Festuge blive inviteret til emnemøder om planforslaget, og der vil blive lejlighed til at drøfte planen med bestyrelse, råd  og sekretariat.
 
Skovforeningen opfordrer vores medlemmer til at sende kopi af eventuelle bemærkninger også til Skovforeningens sekretariat.

 

Tidligere nyheder i sagen

 
1. juli 2011:
Lodsejere ved Skjern Å og Ringkøbing Fjord får en ny chance
Den offentlige høring om forslaget for Nationalpark Skjern Å har påvirket Folketinget. Afgrænsningen skal undersøges igen. Om ca. ½ år kommer et nyt forslag i høring.
 
9. marts 2011:
God psykologi giver god natur
Lodsejernes mistillid nationalparkplanerne og –processerne er en realitet. Sagen udstiller at god psykologi vil være en nøgle til bedre naturforvaltning. Se tommelfingerreglerne for mere frugtbart samarbejde med lodsejerne.
 
2. marts 2011:
Organisering af skov- og naturejere ved Nationalpark Skjern Å
Skovforeningen opfordrer lodsejere med arealer inden for eller nær Nationalpark Skjern Å til at organisere sig. Vi giver råd og vejledning.
 
27. november 2009:
Lodsejernes mistillid til nationalparkerne
Konklusion fra Skovforeningens debatmøde: Der er masser af frustrerede lodsjere i alle de påtænkte nationalparker. Det bliver er et alvorligt problem for parkernes udvikling. Læs også Skovforeningens anbefalinger til lodsejere i nationalparkområder.
 
2. november 2009:
Møde 23. november for lodsejere i nationalparker
Nationalparker ruller nu ud over Danmark med løfter om frivillighed og tilskud. Men mange lodsejere er nervøse for udviklingen. Skovforeningen holder debatmøde om ejernes situation i både eksisterende nationalparker og i parker der endnu ikke er planlagt.
 
7. marts 2006:
Danskernes holdning til nationalparker
Skov & Landskab og Fødevareøkonomisk Institut ved KVL har undersøgt hvad danskerne lægger vægt på ved en fremtidig nationalpark, hvilke af de syv pilotprojektområder de foretrækker og hvad folk vil betale.
 
7. marts 2006:
Nationalparker: Følgegruppens rapport er klar
Den Nationale Følgegruppe Vedrørende Nationalparker har afleveret sin rapport til Miljøministeren. Skovforeningen er glad for rapporten som blandt andet viser behovet for tillidsskabende foranstaltninger mellem lodsejere og myndigheder.
 
6. december 2005:
Nationalparker i Danmark - formål, afgrænsning og indhold
Skovforeningen, Dansk Landbrug, Landdistrikternes Fællesråd samt Kyst, Land og Fjord har skrevet fælles holdningspapir om nationalparker i Danmark.
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.