Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

94 % er tilfredse med deres muligheder for at færdes i naturen


Martin Einfeldt
, Dansk Skovforening
Karen Post, Landbrug & Fødevarer
 
 
Analyseinstituttet Voxmeter har for Dansk Skovforening og Landbrug & Fødevarer spurgt 1000 danskere om deres holdning til at færdes i naturen.
 
Undersøgelsen gentager 4 spørgsmål som blev stillet i 2008, og tallene viser at danskernes holdning er tæt på uændret.
 
På spørgsmålet ”Er du tilfreds med din mulighed for at færdes i naturen?” svarer 94 % at de er tilfredse eller meget tilfredse, mens kun 4 pct. er utilfredse eller meget utilfredse.
 
Dette understøtter de to organisationers synspunkt: Der er ikke behov for at ændre reglerne om befolkningens adgang til naturen. De nuværende adgangsregler fungerer fint og når særlige behov opstår, løses de bedst med skræddersyede aftaler mellem lodsejere og naturgæster på et frivilligt grundlag.
 
Generelle forbedringer for friluftslivet kræver tid og penge - ikke lovændringer.
 
I undersøgelsen spørges også om konkrete udvidelser af adgangsretten. Holdningerne til disse varierer:
  • Halvdelen er for og halvdelen imod ret til færdsel uden for vej og sti i private skove.
  • Et flertal er imod ret til færdsel langs ledelinjer i det åbne land.
  • Et klart flertal er imod ret til færdsel om natten i private skove.

Resultaterne fra undersøgelsen ses nedenfor.


1. Er du tilfreds med din mulighed for at færdes i naturen?

 
2008
2011
Meget tilfreds 48 %
50 %
Tilfreds 45 % 44 %
Hverken tilfreds eller utilfreds + ved ikke 3 % 3 %
Utilfreds 3 % 3 %
Meget utilfreds 1 % 1 %
I alt 100 % 100 %


2. Mener du at befolkningen bør have ret til at færdes langs læhegn og langs vandløb på privatejede arealer?

 
2008 2011
Ja 40 %
37 %
Nej 51 % 51 %
Ved ikke 9 % 12 %
I alt 100 % 100 %


3. Mener du at befolkningen bør have ret til at færdes uden for vej og sti i private skove?

 
2008 2011
Ja 43 % 47 %
Nej 50 % 45 %
Ved ikke 7 % 8 %
I alt
100 % 100 %


4. Mener du at befolkningen bør have ret til at færdes om natten i private skove?

2008 2011
Ja
21 % 23 %
Nej 72 % 70 %
Ved ikke 7 % 7 %
I alt
100 % 100 %
 
 
 

Tidligere nyheder i sagen

 
19. august 201
Ved siden af vejen-reglen
Siden 2002 har Skovforeningen opfordret skovejerne til at acceptere uskadelig færdsel og ophold nær vej og sti. Og det gør skovejerne. Der er ikke noget problem, og derfor er vi imod at adgangsreglerne laves om.
 
14. juni 2010:
Vejledning til adgangsreglerne er klar
Skov- og Naturstyrelsen har offentliggjort den længe ventede vejledning om adgangsreglerne i naturen. Vejledningen giver de nødvendige juridiske fortolkninger af adgangsreglerne ud fra naturbeskyttelseslovens tekst, forarbejder og forudsætninger.
 
2. oktober 2008:
7 organisationer enige: Bevar adgangsreglerne for naturens skyld
Naturfredningsforeningen, WWF, Dyrenes Beskyttelse, Dansk Ornitologisk Forening, Jægerforbundet, Dansk Landbrug og Skovforeningen har skrevet til miljøministeren og advaret mod at øge adgangsretten til naturen som foreslået af Friluftsrådet.
 
8. september 2008:
Synspunkter og argumenter om danskernes adgang til naturen
Skovforeningen og Dansk Landbrug fremlægger sine synspunkter om adgang: Danskerne skal have gode naturoplevelser, og et godt samarbejde med lodsejerne er løsningen. De gældende regler egner sig til behovene, mens en udvidet adgangsret vil virke negativt.
 
14. juni 2007:
Skovforeningens anbefalinger til skovejere
Dansk Skovforening ønsker at skovejerne har det bedst mulige omdømme. Her er et sæt af anbefalinger til ejernes håndtering af følsomme emner i skovdriften.
 
17. september 2001
Befolkningen har gode vilkår for friluftaktiviteter i skovene
Undersøgelsen af aftalemiljøet i Danmarks skove er afsluttet.
 
28. juni 2001:
Masser af aftaler om øget adgang til skovene
Den hidtil første undersøgelse af aftalemiljøet i Danmarks skove viser at langt de fleste skovgæsters ønsker til udvidet adgang bliver imødekommet af skovejerne.
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.