Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

De private skoves økonomi 2010

 
22. september 2011
Tanja Blindbæk Olsen, Dansk Skovforening
 
Øget hugst, stigende priser på både træ og andre aktiviteter samt lavere rente giver en bedre økonomi i skovbruget.
 
Men der er stadig røde tal på bundlinien. De private skove fik i 2010 et underskud på ca. 100 kr./ha i gennemsnit efter betaling af renter.
 
For en gennemsnitlig hektar var indtægter og udgifter fordelt således:
 
 
Figuren viser en modelberegning baseret på:
  • Resultater fra regnskabsoversigten 2010.
  • At modelejendommen er belånt med 50% af den offentlige vurdering og at lånet er optaget som en kombination af flexlån og fastforrentet 4% lån (niveauet i 2010).
  • Skovejerens eget arbejde med skoven aflønnes med 0 kr.

 

Regnskabsoversigten for 2010

 
Regnskabsoversigten viser disse gennemsnitstal for 2010:
 

Traditionel skovdrift (træproduktion og juletræer og pyntegrønt)

407 kr./ha

Andre indtægter (herunder jagtleje)

945 kr./ha

Samlet resultat af skovdriften før rentebetaling, afskrivning og tilskud

1.352 kr./ha

 
Resultaterne er en fremgang i forhold til 2010 hvor den traditionelle skovdrift gav et underskud på 76 kr./ha og hvor det samlede resultat var 809 kr./ha.
 
 

Køb regnskabsoversigten

 
"Regnskabsoversigt for privatskovbruget2010" er netop udgivet og kan købes i Dansk Skovforening. Prisen er 150 kr. + moms formedlemmer og300 kr. + moms for ikke-medlemmer.
 
Bestilling sendes tilinfo@skovforeningen.dk.
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.