Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Quiz

 
 
17. oktober 2011
Niels Reventlow og Jan Søndergaard, Dansk Skovforening
 
 

Hvem har skrevet disse citater:

 • Danmark har i dag reelt ingen skovpolitik. Helt absurd blev det i 2009 hvor regeringen lancerede Grøn Vækst aftalen som udelod skovenes enorme potentiale for at bidrage til et bedre miljø og klima, en større biodiversitet og en bæredygtig og sikker energiforsyning.

 • Rentabel skovdrift og naturhensyn bør pege i samme retning og understøttes af øgede positive incitamenter.

 • Det er helt afgørende at alle gode kræfter samles for at udnytte de mangeartede muligheder der ligger i skovenes positive bidrag på en række politikområder. Det ligger naturligt heri at der sikres bæredygtige økonomiske rammevilkår og incitamenter for skovdrift.

 • De fremtidige konsekvenser af ikke at have en samlet og langsigtet politik for de danske skove er alvorlige og risikerer at medføre tilbagegang i skovbranchen med tab af arbejdspladser og knowhow til følge. Ligeledes risikeres yderligere tilbagegang i biodiversiteten samt forspildte muligheder for at udnytte skovenes CO2-neutrale potentiale i byggeri og produktion af energi og andre produkter. Derfor skal der udformes en samlet dansk skovpolitik med konkrete mål og virkemidler.

 • Det er vigtigt for målenes realisering at virkemidlerne tilrettelægges i tæt samarbejde med ejerne og at der opstilles incitamenter, herunder økonomiske incitamenter, for at realisere målsætningerne også blandt private skovejere.

 • Hensynet til plante- og dyrearterne, naturtyperne og skovdriften skal integreres således at man som skovejer fremover vil anse forekomsten af høje naturværdier i sin skov som et aktiv og ikke som et problem.

 • Træ er et klima- og miljøvenligt råstof. Der er enorme og billige CO2-gevinster ved at erstatte andre råstoffer (f.eks. kul, olie, gas, plast, beton, stål og aluminium) med træ til f.eks. byggeri og energi.

 • Produktionen af biomasse i danske skove kan øge energiforsyningssikkerheden og samtidig fremme andre samfundsinteresser som natur og friluftsliv.
 • Bynær skov kan øge mulighederne for at sikre økonomi i skovene ved at generere indtægter gennem rekreative aktiviteter, f.eks. udlejning af arealer til skovbørnehaver.

 • Inden for kort tid har regeringens indsats for skovene resulteret i væsentlige negative konsekvenser for rammevilkårene. Her kan nævnes ordninger der helt er fjernet: fremme af produktudvikling, konsulentbistand til bæredygtig skovdrift, grønne driftsplaner, indsats for mere løvskov, udvikling af naturværdier og miljøvenlig produktion af juletræer.

 • Det var ordninger som skulle bidrage til at forbedre skovenes rammevilkår, men som også skulle bidrage til en mere bæredygtig skovdrift. Det er helt afgørende at en skovpolitik indeholder konkrete virkemidler der kan erstatte disse ordninger og tilføje nye.

 • En skovpolitik vil indebære omkostninger til at sikre bedre rammevilkår for skovejerne. Bedre rammevilkår er afgørende hvis vi som samfund skal drage nytte af alle de positive muligheder skovene giver. Samfundsøkonomisk set vil en satsning på skov uden tvivl give bonus.


Svar:

Citaterne er alle skrevet af Socialdemokratiet, De Radikale, SF og Enhedslisten i april 2010 i deres beslutningsforslag B 232 om en bæredygtig skovpolitik.

Nu håber vi at alle disse rigtige og vigtige synspunkter bliver realiseret. Det er en vindersag som bør kunne samle hele Folketinget.
 
 

Tidligere nyheder i sagen

 
5. oktober 2011
Skov er nævnt én gang i regeringsgrundlaget
Til gengæld er skov og skovbrug nævnt mange gange i venstrefløjens detaljerede og fælles bestutningsforslag fra 2010.
 
22. juni 2011
Rapporten fra Skovpolitisk Udvalg er udkommet
Skovpolitisk Udvalg har i dag afleveret sin endelige rapport til miljøministeren. Læs den her. Den er nødvendig og har mange gode anbefalinger. Men den er også mangelfuld.
 
8. juni 2011
Nødvendig, men mangelfuld rapport fra Skovpolitisk Udvalg
Skovforeningen bakker fuldt op om Skovpolitisk Udvalgs anbefalinger. Men udvalget mangler ambitiøse og langsigtede forslag, og der er fortsat brug for en reel faglig og økonomisk analyse af skovenes muligheder for imødekomme samfundets voksende krav.
 
28. september 2011
Skovpolitisk Udvalg: Skove og træ kan løse klimaproblemer
Skovene skal spille en væsentlig rolle i de næste ugers debat om Klimakommisionens rapport, siger et enigt Skovpolitisk Udvalg i en pressemeddelelse.
 
1. juni 2010
Så blev Skovpolitisk Udvalg nedsat
Miljøministeren har i dag nedsat det længe ventede skovpolitiske udvalg. Skovforeningen er glad for at udvalget kommer i gang, men savner at kommissoriet forholder sig direkte til skovenes fundamentale og akutte problem: De er ikke økonomisk bæredygtige.
 
31. maj 2010
Pressemeddelelse: Oppositionen klemmer regeringen på skovene
Tirsdag den 1. juni, behandler Folketinget et forslag fra oppositionen om en bæredygtig skovpolitik.
 
3.maj 2010
Skovrådets formand: Regeringen har opgivet skoven
Skovrådets formand har i Jyllandsposten skrevet en skarp og præcis kritik af regeringens manglende skovpolitik. Der står et enigt skovråd bag kritikken. Regeringen har ikke svaret.
 
29. april 2010
Venstrefløjen foreslår en bæredygtig skovpolitik
Folketingets venstrefløj har fremsat et beslutningsforslag om en bæredygtig skovpolitik. Skovforeningen er opmuntret.
 
24. februar 2010
Regeringen er stadig skov-blind
Regeringens nye program er ikke nyt når det gælder skovene: Regeringen lukker stadig øjnene for skovenes enorme muligheder for klima, energi, biodiversitet og naturoplevelser til befolkningen. Det kan blive Karen Ellemanns chance.
 
16.februar 2010
Svar fra Miljøministeren på 3 skarpe spørgsmål
Miljøministeren gentager i sine svar på tre § 20-spørgsmål fra Socialdemokraternes miljøordfører at et skovpolitiske udvalg er på vej. Men Ministeren siger intet om regeringens intentioner på skovområdet.
 
1.december 2009
Kloak-syndromet
Skovpolitik er usynlig for medierne. Derfor er den ligegyldig for politikerne. Populisme er blevet stueren i dansk politik, men populisme er ikke bæredygtig. Udsigten er at politikerne først for alvor kaster sig over skovpolitik når der er lig på bordet.
 
27. november 2009
Skovforeningen i foretræde i Folketingets miljøudvalg
Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg er enig i at skovene er blevet forsømt politisk, ikke mindst fordi skovene blev overset i Grøn Vækst. Udvalget vil nu presse på overfor Miljøministeren for at sætte det skovpolitiske arbejde i gang.
 
9. september 2009
Regeringen dropper skovene i finansloven, men andre husker
Regeringen fortsætter i sit forslag til finanslov for 2010 med at fjerne de ordninger som fremmer bæredygtighed i de private skove. Men både Naturfredningsforeningen, SFs og De Konservatives miljøordførere taler nu om at der må penge til skovene.
 
16. juni 2009
Ingen penge til bæredygtig skovdrift i 2010-13
Regeringen lukker bevillingerne til særlig biodiversitet i skove, konvertering af nål til løv og grønne driftsplaner - stik imod Danmarks nationale skovprogram, biodiversitets-forpligtelse og skovlovens intentioner. Årsag: Grøn Vækst glemte skovene.
 
1. maj 2009
Miljøministeren erkender at Grøn Vækst glemte skovene
Regeringen har offentliggjort sin strategi Grøn Vækst: Der skrives mange gode ting om de eksisterende skoves værdier, men der er ingen plan for at udvikle disse værdier for fremtiden. Fx er træ, verdens mest miljøvenlige råstof, helt overset i strategien.
 
30. april 2009
Grøn Vækst glemmer skovene
Skovrådet, som ifølge skovloven rådgiver ministeren om skove og skovbrug, konstaterer at regeringen ikke har fulgt op på den meget væsentlige rolle som skovene og skovbruget kan spille for at nå flere af de prioriterede mål i Grøn Vækst.
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.