Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Skovrådets formand skriver kronik til den nye regering

 
13. oktober 2011
Martin Einfeldt, Dansk Skovforening
 
 
Få dage efter at den nye regering offentliggjorde sit regeringsgrundlag hvor ordet "skov" er nævnt én gang, bragte Politiken 6. oktober en kronik med titlen "Skovene bør være med i regeringens politik".
 
Kronikken er skrevet af Niels Elers Koch, formand for Skovrådet og direktør for Skov & Landskab, Københavns Universitet.
 
Kronikken peger på skovenes nøglerolle i produktionen af klimavenlig og vedvarende energi, for biodiversiteten og for danskernes friluftsliv - og ikke mindst på de store uudnyttede muligheder på disse områder efter mange års manglende skovpolitik i Danmark.
 
Kronikken slutter således:
 

"For den almindelige dansker er konsekvenserne af politikernes manglende indsats for skovpolitikken i de sidste 10 år ikke til at se her og nu.
Skovene står fortsat derude, og de er skønne at gå i. Men skovenes problemer er ret akutte. Det er ikke nemt at få økonomien til at hænge sammen, og skovbruget bliver mindre hver eneste dag – færre ansatte og mindre viden om skovdrift.
Det rammer både skovenes sundhed, produktionen af træ, naturværdierne og mulighederne for at bruge skove til friluftsliv og aktiviteter, der styrker befolkningens sundhed. Så skovene savner hårdt politikernes vilje og evne til at erkende problemerne og agere herpå. Det koster penge, men gevinsterne er langt større.
Vi må arbejde for, at skovene kommer til at spille en væsentlig rolle, der gavner klimaet, produktionen af træ, biodiversiteten, rent vand, friluftsliv og folkesundhed og en sikker forsyning med vedvarende energi.
Aldrig før har så mange mennesker efterspurgt så mange forskellige ydelser fra skovene. Og skovene kan levere det hele. Nu mangler vi kun, at den nye regering også leverer."
 
 
Dansk Skovforening er helt enig.
 
 

Tidligere nyheder i sagen

 
3. maj 2010
Skovrådets formand: Regeringen har opgivet skoven
Skovrådets formand har i Jyllandsposten skrevet en skarp og præcis kritik af regeringens manglende skovpolitik. Der står et enigt skovråd bag kritikken. Regeringen har ikke svaret.
 
1. januar 2010
Radio om skovene i klimaerklæringen og i dansk politik
DRs Orientering på P1 har fulgt op på Skovforeningens udmelding om at FNs klimaerklæring er bedre end den danske regerings Grøn Vækst når det gælder skovene. Hør interview med bl.a. Skovrådets formand professor Niels Elers Koch.
 
22.december 2009
Skovrådet: Det haster med en dansk Skovplan
I anledning af klimatopmødet og en tilhørende international skovkonference har Skovrådet udsendt en pressemeddelse som påpeger at det haster med at følge op på den meget væsentlige rolle som skovene og skovbruget kan spille i fremtiden.
 
11. december 2008
Genoplivning af Finanslovens skovordninger?
Nedlæggelsen af tre skovordninger strider åbenlyst imod Regeringens visioner om et fossilfrit Danmark og imod samfundets stigende krav til skovene. Skovforeningen håber at ordningerne bliver genoplivet. Læs også Skovrådets glimrende brev til Miljøministeren.
 
5. november 2008:
Skovrådet blander sig i Regeringens grønne vækstvision
Skovrådet skriver til miljøministeren og påpeger skovenes og skovbrugets muligheder for at bidrage til målene i Regeringens grønne vækstvision. Hidtil har Regeringen ikke inddraget skovene i sin vision.
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.