Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Endnu intet nyt

 
16. november 2011
Niels Reventlow og Jan Søndergaard, Dansk Skovforening

Ingen ved hvad den nye regering vil med Danmarks skove. Efter en måned er dette hvad regeringen har meldt ud:
 


Natur- og landbrugskommission

Regeringen vil nedsætte en ”hurtigt arbejdende uafhængig natur- og landbrugskommission til udarbejdelse af forslag til løsning af landbrugets strukturelle og økonomisk og miljømæssige udfordringer, herunder hvordan erhvervet kan bidrage i klimaindsatsen og til miljø- og naturindsatsen”.

Skovforeningens holdning er:

• Skovbruget bør være repræsenteret i kommissionen, blandt andet fordi spørgsmål om mere skov og natur (ifølge miljøministeren) skal indgå i arbejdet, og fordi spørgsmål om biomasse til energi givetvis bliver centralt i arbejdet.

• Kommissionen må ikke blive en undskyldning for fortsat at ignorere skovene i dansk politik. Anbefalingerne fra Skovpolitisk Udvalg har ligget klar siden juni 2011 og er lige til at bruge for regeringen, uden yderligere omsvøb i en ny kommission.


Finanslovsoplæg

Regeringen vil over 2 år bruge uforbrugte midler fra landdistriktsprogrammet til blandt andet statslig køb af jord og skovrejsning nær store byer (250 ha for 72 millioner kr), statslig køb af jord til etablering af vådområder (1600 ha for 159 millioner kr) og pleje af græs- og naturarealer, primært i Natura 2000-områder (210 millioner kr).

Det er godt at regeringen vil plante lidt mere skov, etablere nye vådområder og pleje græs- og naturarealer.
 
Men vi savner initiativer der udnytter de enorme og billige muligheder i de skove som Danmark allerede har: Mere biodiversitet, rent drikkevand, friluftsliv, folkesundhed, liv i landdistrikterne og ikke mindst produktion af verdens mest klima- og miljøvenlige råstof, nemlig træ.
 
Satsningen på statslig køb af jord for at plante skov og etablere vådområder er forhåbentlig kun en beskeden begyndelse. Skatteyderne kan fx få 8 gange så meget skov for de samme penge på privat jord hvor de ikke skal købe jorden først. Det må blive et af de næste mange politiske skridt på det forsømte skovområde.

Ordningerne som den tidligere regering afskaffede – grønne driftsplaner, udvikling af naturværdier i private skove, fremme af løvskov, produktudvikling af træ, miljøvenlig dyrkning af juletræer, rådgivning om bæredygtigt skovbrug – er stadig tomme.


Vi minder igen om…

I april 2010 fremsatte de tre nuværende regeringspartier og Enhedslisten et godt beslutningsforslag til en bæredygtig skovpolitik (B 232), og i juni 2011 afrapporterede Skovpolitisk Udvalg med stribevis af gode anbefalinger.

Nu må alle de gode ord snart omsættes til handling.
 
 

Tidligere nyheder i sagen

 
17. oktober 2011
Quiz
Her er 12 markante citater om dansk skovpolitik. Alle skrevet af samme og nu magtfulde afsender. Gæt hvem.
 
5. oktober 2011
Skov er nævnt én gang i regeringsgrundlaget
Til gengæld er skov og skovbrug nævnt mange gange i venstrefløjens detaljerede og fælles bestutningsforslag fra 2010.
 
22. juni 2011
Rapporten fra Skovpolitisk Udvalg er udkommet
Skovpolitisk Udvalg har i dag afleveret sin endelige rapport til miljøministeren. Læs den her. Den er nødvendig og har mange gode anbefalinger. Men den er også mangelfuld.
 
8. juni 2011
Nødvendig, men mangelfuld rapport fra Skovpolitisk Udvalg
Skovforeningen bakker fuldt op om Skovpolitisk Udvalgs anbefalinger. Men udvalget mangler ambitiøse og langsigtede forslag, og der er fortsat brug for en reel faglig og økonomisk analyse af skovenes muligheder for imødekomme samfundets voksende krav.
 
28. september 2011
Skovpolitisk Udvalg: Skove og træ kan løse klimaproblemer
Skovene skal spille en væsentlig rolle i de næste ugers debat om Klimakommisionens rapport, siger et enigt Skovpolitisk Udvalg i en pressemeddelelse.
 
1. juni 2010
Så blev Skovpolitisk Udvalg nedsat
Miljøministeren har i dag nedsat det længe ventede skovpolitiske udvalg. Skovforeningen er glad for at udvalget kommer i gang, men savner at kommissoriet forholder sig direkte til skovenes fundamentale og akutte problem: De er ikke økonomisk bæredygtige.
 
31. maj 2010
Pressemeddelelse: Oppositionen klemmer regeringen på skovene
Tirsdag den 1. juni, behandler Folketinget et forslag fra oppositionen om en bæredygtig skovpolitik.
 
3.maj 2010
Skovrådets formand: Regeringen har opgivet skoven
Skovrådets formand har i Jyllandsposten skrevet en skarp og præcis kritik af regeringens manglende skovpolitik. Der står et enigt skovråd bag kritikken. Regeringen har ikke svaret.
 
29. april 2010
Venstrefløjen foreslår en bæredygtig skovpolitik
Folketingets venstrefløj har fremsat et beslutningsforslag om en bæredygtig skovpolitik. Skovforeningen er opmuntret.
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.