Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Foretræde for Folketingets Klima-, Energi- og Bygningsudvalg

 
16. december 2011
Marie-Louise Bretner, Dansk Skovforening
 

Træ til Energi (samarbejde imellem Skovforeningen, HedeDanmark og Skovdyrkerne) har torsdag den 15. december været i foretræde for Folketingets udvalg for Klima, Energi og Bygninger.
 
Målet for Træ til Energi var at påpege de uudnyttede muligheder i skovbruget for at producere træ til energi og at man, for at få mulighederne belyst, skal invitere skovbruget med i det udredningsarbejde om biomasse som regeringen har varslet i deres energiudspil ”Vores Energi”.
 
Foretrædet gik godt. Træ til Energi præsenterede kort skovbrugets muligheder for at øge vedmasseproduktionen ved øget brug af ammetræer og øget plantetal. Se den powerpoint-præsentation (PDF-fil) der blev gennemgået.
 
Udvalget lyttede interesseret og gav udtryk for at de fandt det helt naturligt at skovbruget skulle deltage i analysen af biomassebehovet og biomassekilderne.
 
Udvalget spurgte især om konkurrenceforhold og tidshorisont. Træ til Energi svarede:
  • at dansk skovbrug lever af varernes frie bevægelighed og at dansk skovflis godt kan klarer sig i konkurrencen med tilsvarende udenlandske produkter.

  • at blev Træ til Energis plan om øget plantetal og flere ammetræer realiseret, ville det føre til løbende stigende udbud af træ til energi med fuld effekt fra 2025 - 2030.
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.