Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Ministeren: Biomasse er et vigtigt og billigt instrument til at øge brugen af vedvarende energi

 
16. december 2011
Marie-Louise Bretner, Dansk Skovforening
 
 
Træ til Energi (et samarbejde imellem Skovforeningen, Skovdyrkerne og HedeDanmark) mødtes den 25. november med Steen Gade, formand for Folketingets Klima-, Energi-, og Bygningsudvalg.
 
Steen Gade lyttede interesseret til vores budskab om at danske skove kan producere mere træ til energi, og efterfølgende har Klima-, Energi-, og Bygningsudvalget spurgt Klima- og Energiminister Martin Lidegaard:
 
”Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 30/11-11 fra Skovdyrkerne, HedeDanmark og Dansk Skovforening vedrørende danske skoves muligheder for at levere biomasse til energi”
 
 
Ministeren har svaret:
 
En øget anvendelse af biomasse i energiforsyningen er et vigtigt og billigt instrument til at øge brugen af vedvarende energi i det danske energisystem. Biomasse er samtidig en vedvarende energikilde, der ligesom fossile brændsler kan lagres. I det danske energisystem, hvor en stadig stigende del af energien kommer fra vindkraft med en flukturerende produktion, er anvendelse af biomasse derfor også centralt for at sikre et stabilt energisystem.
 
I de kommende år forventes en øget global efterspørgsel efter biomasse. Det er samtidig afgørende, at den biomasse der anvendes, er bæredygtig. Derfor vil regeringen igangsætte en analyse af anvendelsen af biomasse i den danske energiforsyning. Analysen skal blandt andet vurdere det danske og internationale potentiale for at levere bæredygtig biomasse, herunder mulighederne for at levere biomasse fra de danske skove.

 
 

Ministeren mangler at svare på Træ til Energi brev

 
Nu mangler ministeren bare at svare på det brev fra Træ til Energi som ovenstående spørgsmål handler om samt at invitere skovbruget med i analysen af biomassens anvendelse og potentiale.
 
Uden skovbrugets deltagelse risikerer man igen at gå glip af vigtig viden om skovdyrkningens muligheder, også på energiområdet.
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.