Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Natura 2000 - Rettelser til planerne

 
15. februar 2012
Tanja Blindbæk Olsen, Dansk Skovforening
 
 
Naturstyrelsen har i denne uge udsendt et rettelsesblad til 116 ud af de 246 Natura 2000-planer.
 
Årsagen er, at der i forbindelse med nykodning af tilstandsvurderingssystemet er fundet en fejl i Århus Universitets tidligere kodning. Fejlen har betydet at særligt skove og nogle heder i Sydvestjylland, har fået en forkert tilstandsvurdering – og dermed en forkert farve i figur 4 i planerne i afsnittet om vurdering af tilstanden.
 
Det berører op i mod 10 % af de ca. 5.500 registreringer i skov, hvor både artsindeks og strukturindeks er berørt af fejlen. Nykodningen betyder en ændring fra ugunstig til gunstig skovtilstand eller omvendt for omkring 200 registreringer.
 
Der er fundet tilsvarende fejl i artsindekset for enkelte lysåbne naturarealer, således at ca. 150 registreringer ud af ca. 10.000 ændrer tilstandsvurdering.
 
Korrektionen medfører dog ikke ændringer i målsætning og indsatsprogram i Natura 2000-planerne, idet målsætningen er langsigtet, og indsatsprogrammet bygger på faktuelle forhold på arealerne og ikke den beregnede skov/naturtilstand. Fejlrettelsen betyder dog, at Natura 2000 -planens beskrivelse af naturtypernes tilstand, og søjlerne i planernes figur 4 kan være ukorrekte.
 
Hvis der er rettelse til planen for dit område vil der være et rettelsesblad til planen som kan ses under den enkelte plan på Naturstyrelsens hjemmeside.
 
 

Tidligere nyheder om emnet:

 
8.december 2011
Natura 2000-planer vedtaget
Miljøministeren har nu fremlagt de endelige Natura 2000-planer. Skovforeningen er umiddelbart tilfreds med planerne, men peger på at der stadig er behov for at finde en fornuftig finansiering af de ønskede tiltag for skovene.
 
1.december 2011
Nyt om Vand- og Naturplaner
Ændringer i vandplanerne ventes præcenteret i slutning af denne uge. Færdige naturplaner forventes præsenteret i næste uge
 
18. april 2011
Fire anbefalinger til Natura 2000
Efter høringen af 246 Natura 2000-planer og 23 vandplaner har Skovforeningen 4 anbefalinger til myndighederne: Finansieringen skal på plads. Inddrag ejerne nu. Ret alle fejlregistreringer. Og revider Natura 2000-områdernes grænser og grundlag
 
6. april 2011
Natura 2000 – Skovforeningens høringssvar
Skovforeningens høringssvar til Natura 2000- og vandplanerne indeholder fem hovedbudskaber til Naturstyrelsen: Gør processen mere gennemsigtig. Revider områdernes afgrænsning. Ret alle fejlregistreringer. Finansieringen skal sikres. Inddrag ejerne.
 
21. marts 2011
Natura 2000 – høringsfrist nærmer sig
Høringsfristen for Natura 2000-planerne er den 6. april. For ejere af fredskov i Natura 2000-områder tilbyder Skovforeningen gratis rådgivning. Vi kan i denne afsluttende høringsfase læse og kommentere udkast til høringssvar og afklare spørgsmål.
 
29. december 2010
Møde i Skovforeningens NATURA 2000 ERFA-gruppe
Efter at Miljøministeriet i oktober sendte deres forslag til de statslige Natura 2000-planer i offentlig høring, er der igen god grund til at mødes i Skovforeningens ERFA-gruppe om Natura 2000. Mødet afholdes onsdag d. 26. januar.
 
24. november 2010
Natura 2000: Husk anmeldepligt for visse aktiviteter
Husk anmeldeordningerne i skovloven og naturbeskyttelsesloven hvis du har arelaer i et Natura 2000 område.
3. oktober 2010
Natura 2000- og vandplaner i offentlig høring
Alt tyder nu på at vand- og naturplanerne sendes i høring mandag d. 4. oktober efter at ventres folktetingsgruppe er blevet enige og landbruget har fået en række forbedringer særligt på vandområdet.
 
2. marts 2010
Hvordan finder jeg vand- og naturplanerne for mit område?
 
23. februar 2010
Natura 2000- og vandplaner endeligt lagt frem (leder i Skoven 01/10)
 
25. januar 2010
Møde med miljøministeren om Natura 2000- og vandplaner
 
14. januar 2010
Vand- og naturplaner sendt i fohøring
 
22. december 2008
Natura 2000 - Høring af natura 2000-planer og vandplaner udskydes
 
15. maj 2008
Natura 2000 - sammenfatning fra idefasen
 
4. februar 2008
Natura 2000 - Idefasen
 
21. december 2007
Natura 2000 - Skovforenings input til idéfasen
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.