Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Natura 2000 – handleplaner

23. februar 2012
Tanja Blindbæk Olsen, Dansk Skovforening
 
 
Efter Natura 2000-planernes vedtagelse i december sidste år er myndighederne gået i gang med at udarbejde handleplaner for de enkelte Natura 2000-områder. Handleplanerne forventes i høring i starten af juni i år.
 
Handleplanerne er næste fase i Natura 2000-processen og vil være den sidste planlægningsdel inden den egentlige udmøntning skal sættes i værk.
 
For de skovbevoksede fredskovspligtige arealer er det sammen myndighed der har udarbejdet Natura 2000-planerne, som skal udarbejde handleplanerne og sikre deres gennemførelse – nemlig Naturstyrelsen.
 
Men hvad kommer handleplanerne til at indeholder som Natura 2000-planerne ikke gør?
 
Skovforeningen har lavet en beskrivelse af hvad handleplanerne kommer til at indeholde, hvornår de forventes færdiggjort og hvad der kan forventes af forvaltningsmæssige tiltag for skovnaturtyperne. Beskrivelsen kan findes under menupunktet ”Rådgivning - Natura 2000”.
Skovforeningen yder fortsat gratis rådgivning om Natura 2000 til alle ejere af fredskovspligtige arealer beliggende i de udpegede områder efter aftale med Naturstyrelsen.
 
Det kan være rådgivning om alt vedrørende Natura 2000-processen, lige fra besvarelse af spørgsmål til planerne eller udarbejdelsen af handleplanerne, anmeldeordningen eller senere til aftaleindgåelse og erstatningsfastsættelse.
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.