Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Mols Bjerge på rette kurs

 
16. marts 2012
Niels Reventlow og Jan Søndergaard, Dansk Skovforening
 

Da Folketinget vedtog nationalparkloven i 2007, formulerede politikerne den simple og nødvendige strategi at det skal være bedre for lodsejerne at ligge i en nationalpark end at ligge udenfor – og at grundprincippet skal være frivillig medvirken.

Det blev desværre glemt i de efterfølgende nationalprocesser, og lodsejernes mistillid til nationalparkerne har været en realitet over hele landet. Mistilliden har mange årsager, herunder flydende målsætninger (hvor udgangspunktet om naturbeskyttelse er drejet til turisme og alle mulige andre formål), topstyrede høringsprocesser uden reel involvering af lodsejerne og en total uklarhed om konsekvenserne for lodsejernes økonomi og handlefrihed.

Frustrationerne har medført gensidige fjendebilleder og unødvendige konflikter der har hæmmet et konstruktivt samarbejde om at udvikle muligheder i de udpegede områder.

Også nationalparken på Mols levede i begyndelsen op til alle principper for dårlig psykologi og skabte massiv modstand fra lodsejerne. De ønskede en grænsedragning så de selv kom til at ligge uden for parken.

 

Men nu er der gode nyheder: Kursen er lagt om på Mols.

I november 2009 afholdt Skovforeningen et stort debatmøde i området. Derefter har nationalparkbestyrelsen og -sekretariatet lyttet til lodsejerne og skabt tillid til det fremtidige lokale samarbejde. Og aktive lodsejere har brugt masser af tid og kræfter på at involvere sig i processen.

I januar 2012 vedtog nationalparkbestyrelsen den færdige plan. Planen afspejler fint de mange interesser, uden at gå på kompromis med det overordnede mål om at sikre større sammenhængende naturområder. Planen lægger op til et tæt samarbejde med lodsejerne, fx om handleplanen:

”Bestyrelsen vil opsætte retningslinjer og procedurer for lodsejerkontakt i forbindelse med nationalparkens aktiviteter. Det er helt centralt for bestyrelsen, at der ikke planlægges eller disponeres på privat ejendom uden ejerens viden og accept.”
 
 
 
Medvirkende til planens gode udsigter er at naturbeskyttelse er det vigtigste formål. Parken skal ikke være en rambuk for at udvide adgangsreglerne til privat skov og natur indenfor parkens grænser. Der skal udvikles særlige naturværdier og det kan det blive nødvendigt at begrænse offentlighedens adgang i sårbare områder eller perioder.
 
Naturbeskyttelse var også den oprindelige intention med nationalparkerne. Det blev fastslået af daværende miljøminister Connie Hedegaard og anbefalet af den nationale følgegruppe inden lovarbejdet.
 
 
 
Nu skal nationalparkbestyrelsen i Mols Bjerge omsætte planerne til praksis gennem aftaler med lodsejerne og økonomiske incitamenter til at realisere ønskerne om mere og bedre natur.
 
Vi venter spændt på om det bliver bedre at ligge i nationalparkområdet end udenfor. I så fald kan det blive en succeshistorie der smitter til resten af landet.
 
 

Læs også

 
8. december 2011
Skovforeningens høringsssvar til nationalparkplanen for Mols, december 2011 (PDF-fil).
 
19. september 2011
Forslag til nationalparkplan for Mols Bjerge
Bestyrelsen for Nationalpark Mols Bjerge har sendt et forslag til nationalparkplan i høring. Skovforeningen opfordrer skov- og naturejere i området til at sende ideer, ønsker og andre bemærkninger til Nationalparkens bestyrelse - med kopi til os.
 
9. marts 2011
God psykologi giver god natur
Lodsejernes mistillid nationalparkplanerne og –processerne er en realitet. Sagen udstiller at god psykologi vil være en nøgle til bedre naturforvaltning. Se tommelfingerreglerne for mere frugtbart samarbejde med lodsejerne
 
1. juli 2011
Den offentlige høring om forslaget for Nationalpark Skjern Å har påvirket Folketinget. Afgrænsningen skal undersøges igen. Om ca. ½ år kommer et nyt forslag i høring.
 
2. marts 2011
Organisering af skov- og naturejere ved Nationalpark Skjern Å
Skovforeningen opfordrer lodsejere med arealer inden for eller nær Nationalpark Skjern Å til at organisere sig. Vi giver råd og vejledning.
 
27. november 2009
Konklusion fra Skovforeningens debatmøde: Der er masser af frustrerede lodsjere i alle de påtænkte nationalparker. Det bliver er et alvorligt problem for parkernes udvikling. Læs også Skovforeningens anbefalinger til lodsejere i nationalparkområder.
 
1. januar 2009
Psykologi - den oversete nøgle i naturpolitikken
Når private lodsejere spiller med, virker naturpolitik bedre og billigere end når ejerne tvinges til ting der er dem imod. Der er hårdt brug for en bedre håndtering af psykologien i praktisk naturforvaltning.
 
7. marts 2006
Skov & Landskab og Fødevareøkonomisk Institut ved KVL har undersøgt hvad danskerne lægger vægt på ved en fremtidig nationalpark, hvilke af de syv pilotprojektområder de foretrækker og hvad folk vil betale.

7. marts 2006
Den Nationale Følgegruppes rapport er klar, og Skovforeningen bifalder den.
 
6. december 2005
Lodsejerforeningerne Dansk Skovforening, Dansk Landbrug, Landdistrikternes Fællesråd samt Kyst, Land og Fjord gør deres holdninger og forudsætninger om "Nationalparker i Danmark - formål, afgrænsning og indhold" klare i dette fælles positionspapir.
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.