Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Skovforeningens møde med Natur- og Landbrugskommissionen

 
16. marts 2012
Jan Søndergaard, Dansk Skovforening
 
 
Skovforeningen havde den 15. marts besøg af Natur- og Landbrugskommissionens formand, Jørn Jespersen, og kommissionens sekretariatschef.
 
Skovforeningen præsenterede modeller for hvordan skovbruget kan bidrage væsentligt til at løse samfundsopgaven med at skabe bedre vilkår for biodiversiteten. Den kommende indsats i de mange Natura 2000-områder kombineret med nye, frivillige aftaler med positive økonomiske incitamenter vil kunne opfylde målsætningen om at standse tilbagegangen for den biologiske mangfoldighed.
 
Som et solidt grundlag for kommissionens arbejde pegede Skovforeningen på Skovpolitisk udvalg som i 2011 fremlagde en række anbefalinger for at styrke den biologiske mangfoldighed i skovene.
 
Natur- og Landbrugskommissionen afholder sit første møde den 11. april. Her er det planen at sammensætte en ekstern følgegruppe for kommissionsarbejdet. Skovforeningen understreregede at det er afgørende vigtigt for arbejdets kvalitet og inkludering af skovenes muligheder at skovbruget bliver repræsenteret i følgegruppen.
 
På mødet drøftede vi også diskussionsoplægget fra Det Miljøøkonomiske Råd om biodiversitet og de forudsætninger som Rådet har valgt i deres analyse af skovene. Skovforeningen fremhævede at mere nuancerede og målrettede skovdriftsmodeller er nødvendige for at nå de politiske målsætninger i praksis.
 
Skovforeningen ser frem til at bidrage konstruktivt til kommissionens arbejde som kommer til at strække sig over det næste år. Og vi glæder os over at udgangspunktet for en naturindsats især i de private skove er rigtigt godt. De private skove har bevaret meget biodiversitet selv om samfundet gennem det meste af det 19. og 20. århundrede efterspurgte træproduktion. Forklaringen er at skovejerne havde naturfølelser, handlefrihed og økonomi nok til at bevare naturværdierne på trods af samfundets daværende behov.
 
Nu viser politikerne ny interesse for de naturværdier som ejerne har udviklet og passet på gennem generationer. Skovforeningen vil bidrage til at samfundet får succes med sin indsats for skovenes naturværdier på en omkostningseffektiv måde.
 
 

Tidligere nyheder i sagen

 
7. marts 2012
Skovforeningens møde med miljøministeren
Skovforeningen har mødt Ida Auken for at drøfte hvordan Regeringen vil følge op på anbefalingerne fra Skovpolitisk Udvalg og vil sikre at skovbrugets muligheder inddrages i Natur- og Landbrugskommissionens arbejde.
 
2. marts 2012
Biodiversiteten sikres bedst med langsigtede løsninger i skoven
Ny rapport fra Det Miljøøkonomiske Råd anbefaler en øget indsats for biodiversiteten i skovene. Skovforeningen er enig, men ønsker en mere nuanceret analyse af hvilke driftsformer og tiltag der kan sikre biodiversiteten.
 
29. februar 2012
Det Miljøøkonomiske Råd: Skovene giver mest biodiversitet
Det Miljøøkonomiske Råd og forskere fra Københavns Universitet konkluderer at Danmark får mest biodiversitet for pengene ved at bruge dem i de eksisterende skove. Skovforeningen er enig.
 
7. februar 2012
Natur- og Landbrugskommission ignorerer også skovpolitikken
Regeringens længe ventede natur- og landbrugskommision er nu blevet nedsat. Natur er centralt i kommissoriet, mens ordet "skov" er nævnt én gang. Anbefalingerne fra Skovpolitisk Udvalg 2011 er helt ignoreret. Skovforeningen er bekymret.
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.