Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Inden biodiversiteten kører i hegnet

 
16. april 2012
Niels Reventlow og Jan Søndergaard, Dansk Skovforening
 
”Undskyld mig, det er kørt fuldstændig i hegnet," sagde miljøminister Ida Auken i marts.

Det var fastlåste nationalparkprocesser hun talte om, og hun havde ret.

Den anden store proces i naturpolitikken er ikke kørt i hegnet endnu. Det gælder Danmarks pligt ifølge FNs Nagoya-aftale (2010) til at sikre og udvikle sin biodiversitet. Lige nu er det især regeringen selv der kan holde processen på sporet hvis den vil.

 

Koster penge


Sagen er svær for regeringen. Den internationale politiske pligt til at gøre noget for biodiversiteten er ikke til at komme udenom. Men det koster mange penge, de miljøøkonomiske vismænd skønner at 800 millioner kr. om året er nødvendigt. Og biodiversitet er svær at sælge til vælgere og skatteydere mens der skæres ned i resten af Danmark.
 
Med sådan et oplæg har ingen politikere lyst til at give klare meldinger. Så regeringen har naturligt og fornuftigt lagt sagen til nærmere undersøgelse i et år i Natur- og Landbrugskommissionen. Hvor skovbruget og Skovpolitisk Udvalgs eksistens ikke er nævnt med et ord i kommissoriet. Det er ikke til at forstå, og det er ikke betryggende.
 
 

Behov for udmeldinger

På den baggrund har skovbruget brug for klare og tillidsskabende meldinger om at:

 1. Regeringen anerkender at Skovpolitisk Udvalg har eksisteret og givet sine anbefalinger, også om biodiversitet.

 2. Regeringen anerkender at et tæt og tillidsfuldt samarbejde med skovejerne er nødvendigt for en bæredygtig sikring og udvikling af Danmarks biodiversitet. Og at dette samarbejde skal hvile på frivillighed og betaling.
 

Mange muligheder

 
Vi andre parter i processen – skovbrug, forskere og miljøorganisationer – kan også gøre vores for at holde processen på sporet. Vi skal undersøge og vise hele paletten af muligheder for at fremme biodiversiteten i skovene.
 
Miljøvismændene peger kun på tre:
 • Urørt skov
 • Urørt skov med et sidste hugstindgreb
 • Naturnær skovdrift med fortsat træproduktion.
 
Men mange andre muligheder skal også i spil som vigtige bidrag til den samlede løsning, blandt andet:
 • Oprettelse og udvidelse af vådområder
 • Efterladelse af dødt ved
 • Plukhugstskov
 • Stævningsskov
 • Græsningsskov
 • Dyrehaver med vinterfodring.
 

Giv et tilbud

 
Den enkelte skovejer og -rådgiver kan også bidrage konstruktivt til processen:

Gør op hvad den enkelte skov har af biodiversitet og hvad det kan udvikles til ved ovenstående eller andre midler. Og gør op hvad betalingen skal være hvis disse muligheder skal realiseres på frivillig basis.

Mulige varer og tilhørende pris. Det er den klare melding som skovbruget, i form af tusinder af individuelle ejendomme, kan styrke biodiversitetsprocessen med så den holder sig på sporet.
 
 

Tidligere nyheder i sagen

 
2. marts 2012
Biodiversiteten sikres bedst med langsigtede løsninger i skoven
Ny rapport fra Det Miljøøkonomiske Råd anbefaler en øget indsats for biodiversiteten i skovene. Skovforeningen er enig, men ønsker en mere nuanceret analyse af hvilke driftsformer og tiltag der kan sikre biodiversiteten.
 
29. februar 2012
Det Miljøøkonomiske Råd: Skovene giver mest biodiversitet
Det Miljøøkonomiske Råd og forskere fra Københavns Universitet konkluderer at Danmark får mest biodiversitet for pengene ved at bruge dem i de eksisterende skove. Skovforeningen er enig.
 
15. februar 2011
Skovforeningen i radioen
"Klima og Miljø" bragte 11. februar to interview om Danmarks skove. Blandt andet afviser Skovforeningen et politisk forslag om at stoppe eller privatisere statsskovenes træproduktion for at lade staten koncentrere sig om at eje og skabe biodiversitet.
 
19. maj 2010
Moderne skovbrug gavner biodiversiteten
Danmarks Miljøundersøgelser har opdateret rødlisten over Danmarks truede arter. ¼ af skovenes arter er på rødlisten. Årsagen er fortidens misbrug af skovene. Moderne skovbrug derimod gavner biodiversiteten.
 
9. marts 2010
Invitation: Debatmøde om biodiversitet i det åbne land
Danmarks Naturfredningsforening i Sorø i samarbejde med Dansk Landbrug ved Gefion, Sorø Jagt- og Naturforening samt Skovdyrkerforeningen Øst inviterer til debatmøde 24. marts. Alle er velkomne.
 
20. april 2008
Biodiversitet som business
Danmark og resten af EU har aftalt senest i 2010 at stoppe årtiers tab af biodiversitet. Det når vi ikke. Men Skovforeningen har et konkret forslag til hvordan skatteyderne får mest biodiversitet for pengene skovene.
 
16. maj 2007
Høring på Christiansborg om biodiversitet
Danmark har forpligtet sig til at stoppe nedgangen i sin biodiversitet i 2010. Alle politikere er indstillet på at fastholde målet, selv om tidsfristen måske overskrides. Skovene får en nøglerolle.
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.