Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Skovforeningen med i Natur- og Landbrugskommissionens arbejde

 
 
23. april 2012
Jan Søndergaard, Dansk Skovforening
 
 
Skovforeningen er indbudt til at deltage i Natur- og Landbrugskommissionens følgegruppe, og dermed er vi et skridt nærmere vores mål om at skovenes muligheder ikke bliver overset i kommissionens arbejde. Følgegruppen mødes første gang den 30. april 2012 hvor kommissionen afholder sin åbningskonference.
 
Det er fortsat uklart hvor meget skovene vil indgå i kommissionens arbejde. Skovforeningens udgangspunkt er det faktum at en stor del af Danmarks biodiversitet findes i skovene, fx over halvdelen af de rødlistede arter. Derfor har skovene en nøglerolle, og produktionen af biodiversitet og naturværdier bør gøres attraktiv for skovejerne. Hensynet til plante- og dyrearterne, naturtyperne og skovdriften skal integreres, således at man som skovejer i fremtiden vil anse høje naturværdier i sin skov som et aktiv og ikke et problem.
 
Vi vil særligt fremhæve anbefalingerne fra Skovpolitisk Udvalg. Udvalget, som var bredt sammensat af alle skovenes interessenter, afleverede i enighed i juni 2011 en række anbefalinger til regeringen med stor vægt på skovenes muligheder for Danmarks biologiske mangfoldighed - hvis de rigtige økonomiske rammebetingelser skabes.
 
Skovforeningen har fremhævet skovenes nøglerolle og muligheder over for kommissionens medlemmer, som tæller en række uafhængige forskere og fagfolk.
 
 

Tidligere nyheder i sagen

 
7. februar
Natur- og landbrugskommission ignorerer også skovpolitikken
Regeringens længe ventede natur- og landbrugskommision er nu blevet nedsat. Natur er centralt i kommissoriet, mens ordet "skov" er nævnt én gang. Anbefalingerne fra Skovpolitisk Udvalg 2011 er helt ignoreret. Skovforeningen er bekymret.
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.