Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Vinterfodring og den forbudte biodiversitet

 
Fredag 18. maj 2012
Niels Reventlow og Jan Søndergaard, Dansk Skovforening
 

Det er ikke til at forstå:
 
Mens naturdebatten herhjemme og i hele verden drejer sig om hvordan vi sikrer og udvikler biodiversiteten (endda med tidsfrist i 2020, aftalt i FN), må danske skovejere ikke bruge et værktøj som billigt, effektivt og smukt skaber masser af biodiversitet:
 
Dyrehaver med hårdt græsningstryk fra en høj vildtbestand der er opretholdt med vinterfodring.
 
Græsningsskov er i hele Europa en sjælden naturtype som i gamle dage blev opnået ved kreaturers sommergræsning. Sommergræssende kreaturer er efterhånden en sjældenhed, men med hjortevildt i dyrehaver kan vi opnå samme store biologiske mangfoldighed. Det særlige for hjortevildtet er at dyrene ikke behøver tag over hovedet om vinteren, men blot kan suppleringsfodres i naturen.
 


Staten giver sig selv lov, men ikke andre

 
Når Naturstyrelsen siden skovloven i 2004 har givet private tilladelse til etablering dyrehaver, har kravet været at der ikke må være mere vildt end arealet selv kan brødføde, uden indbringning af vinterfoder eller gødning. Meningen har været at holde jordens næringsindhold upåvirket.
 
Resultatet har været meget få dyrehaver med meget få dyr og dermed et svagt græsningstryk der ikke giver den rige biodiversitet som man ellers kunne opnå. Og forbuddet mod vinterfodring rummer også risikoen for direkte dyremishandling i perioder med pludselig og uforudset fodermangel på arealet.
 
Allermest uforståeligt er at Staten selv praktiserer vinterfodring med strålende resultater for biodiversiteten, landskabets skønhed og friluftslivet. Mest spektakulært måske i Jægersborg Dyrehave nord for København.

Hvorfor forskelsbehandler staten mellem tilladelserne til sine egne arealer og til andres?
 
 

En sag for Natur- og Landbrugskommissionen


Skovforeningen vil føre sagen frem i Natur- og Landbrugskommissionen hvor vi har fået plads i følgegruppen sammen med andre interesseorganisationer.
 
Vi ønsker at kommissionen og derefter politikerne slår fast at dyrehaver med vinterfodring kan være et fantastisk værktøj for biodiversiteten og at dette værktøj skal være lovligt, også for andre end staten selv.
 
 

Tidligere nyheder om dyrehaver

 
16. april 2012
Inden biodiversiteten kører i hegnet
Læs hvad regeringen, skovbruget og de øvrige parter i sagen hver især kan gøre for at holde biodiversitetsprocessen på sporet.
 
3. oktober 2010
Miljøministeren sender dyrehaver til Skovpolitisk Udvalg
Karen Ellemann fremsætter ikke sit lovforslag fra 2. juli om stop for yderligere dyrehaver i fredskov i Danmark. I stedet beder hun Skovpolitisk Udvalg om at inddrage spørgsmålet i sit arbejde. Skovforeningen er glad for beslutningen.
 
26. august 2010
Pressemeddelelse fra Skovforeningen, Friluftsrådet og Nepenthes
Skovforeningen, Friluftsrådet og Nepenthes udsender fælles pressemeddelse som afviser regeringens forslag om at forbyde nye dyrehaver i skove.
 
19. august 2010
Skrækfantasier skal stoppe nye dyrehaver
Lederen i Skovens augustnummer: Miljøministeren vil forbyde nye dyrehaver i skov. Men dyrehaver i skov gavner både befolkningen og biodiversiteten. Så hils dem velkommen i stedet for at forbyde dem.
 
13. august 2010
Skovforeningens høringssvar om forbud mod nye dyrehaver
Miljøminister Karen Ellemann sendte i juli et forslag i høring om ændring af skovloven så der ikke længere kan dispenseres til at oprette nye dyrehaver i fredskov. Læs Skovforeningens høringssvar.
 
9. juli 2010
Miljøministeren vil forbyde nye dyrehaver i skov
Miljøminister Karen Ellemann har sendt et forslag i høring om ændring af skovloven så der ikke længere kan dispenseres til at oprette nye dyrehaver i fredskov. Skovforeningen er imod forslaget - og for nye dyrehaver i skov.
 
21. august 2009
Klelunds dyrehave viser vejen
Klelund Plantage kan efter afgørelse i Naturklagenævnet fortsætte med at etablere 1400 hektar dyrehave. Det har, helt tosset, fået nogle politikere til at tale om at rulle skovloven tilbage til før 2004 for at forhindre flere dyrehaver.
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.