Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Kommunerne dyrker naturens muligheder for borgernes sundhed

 
14. maj 2012
Eva Skytte og Martin Einfeldt, Dansk Skovforening
 
 
Det er kendt at natur ofte kan fremme menneskers sundhed bedre og billigere end andre redskaber.

Skovforeningen har i 2010-2011 været konsulent for Naturvejlederordningen i udvikling af sundhed gennem naturoplevelser. Et af formålene har været at inspirere kommuner, og vi har sammen med konsulentfirmaet movementum gennemført kurser Hjørring og Næstved kommuner på tværs af de kommunale forvaltninger.
 
Erfaringerne blev præsenteret i marts 2012 på en temadag i København med ca. 90 deltagere fra 30 kommuner. Kommunernes interesse viser sig nu at være så stor at vi gentager temadagen i Århus tirsdag den 12. juni. Temadagen henvender sig til kommunale chefer, ledere, planlæggere og medarbejdere på tværs af forvaltninger samt deres samarbejdspartnere. Dagen giver kommuner inspiration til at arbejde med sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering i naturen i praksis.
 
Arbejdet er finansieret af friluftslivets tipsmidler.
 
 

Skovbrugets rolle

 
For nogle skove kan sundhed være et interessant nyt forretningsområde hvor skovene kan skabe værdi for kunderne langt billigere end andre kan: Skovene giver meget sundhed for pengene.
 
Skovforeningen har sammen med Ringsted Kommune og ejeren af Kærehave Skov igangsat et demonstrationsprojekt der skal vise hvordan private skove og kommuner kan samarbejde om at fremme borgernes trivsel og sundhed. Projektet er fase 2 i en langsigtet plan om at udvikle aktiviteter i private skove til fremme af borgernes trivsel og sundhed sammen med kommunerne. Skovforeningen gennemførte fase 1, ”Øget trivsel for borgerne ved brug af privat skov” i 2009-2010. Projektet er finansieret af Nordea-fonden, landdistriktsmidler og Naturstyrelsen.
 
Skovejere der er interesserede i at udvikle sundhed som forretningsområde, kan kontakte deres egen kommune og foreslå et samarbejde. Og skovejere er velkomne til at kontakte Skovforeningen for gode råd.
 
 

Tidligere nyheder i sagen

 
5. marts 2012
Privat skov skal øge Ringsteds trivsel
Der er store muligheder i målrettede samarbejder mellem private skove, kommuner, foreninger og fagfolk om at øge borgernes trivsel. Nyt projekt i Ringsted skal vise vejen.
 
3. september 2010
Rapporten ”Øget trivsel for borgerne ved brug af privat skov”
Skovforeningen påbegyndte i 2009 et projekt til udvikling af et borgernes trivsel ved brug af privat skov i Ringsted Kommune. Læs rapporten med ideer til hvad private skovejere, kommuner, borgergrupper og andre kan samarbejde om.
 
2. marts 2010
Private skove til fremme af folkesundheden
Skovforeningen har siden 2009 arbejdet på projektet ”Øget trivsel for borgerne ved brug af privat skov”. Vi vil udvikle og afprøve effektive modeller for offentligt-privat samarbejde om at bruge natur til at fremme folkesundheden.
 
3. oktober 2006
Skovene kan gøre danskerne sundere
Indenrigs- og Sundhedsministeriet har afholdt en konference om fysisk aktivitet og sundhed med overskriften ”Gang i Danmark”. Skovforeningen deltog med en stand der præsenterede de private skoves tilbud om fysisk aktivitet og sundhed til befolkningen.
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.