Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Invitation til FSC-revision

 
18. maj 2012
Jan Søndergaard, Dansk Skovforening
 
 
Skovforeningen inviterer alle medlemmer til at deltage i en referencegruppe som skal formulere Skovforeningens konkrete ønsker til FSC's kommende danske skovstandard.
 
 

Referencegruppens arbejde

 
Referencegruppen ledes af skovejer Ditlev Berner, Holstenshuus. Han vil også repræsentere Skovforeningen i FSC's arbejdsgruppe hvor standarden vil blive forhandlet og udviklet sammen med FSC's øvrige interessenter.
 
Referencegruppen mødes første gang den 11. juni 2012 kl. 10.00 hos DSHwood, Glarmestervej 7, 7000 Fredericia.

Gruppen forventes at afholde yderligere møder i løbet af 2012, alt efter hvordan gruppens medlemmer vælger at tilrettelægge arbejdet i forhold til forløbet af FSC's revisionsproces.

Referencegruppen afslutter sit arbejde når revisionen af den danske FSC-skovstandard er endeligt afsluttet.

Gruppen får sekretariatsbistand fra Skovforeningen.
 
 

Referencegruppens mandat

 
Referencegruppen skal formulere det konkrete mandat som Ditlev Berner medbringer til forhandlingerne i FSCs arbejdsgruppe til udvikling af ny skovstandard.
 
Referencegruppen refererer til Skovforeningens bestyrelse.
 
 

Skovforeningens mål for den kommende FSC-skovstandard

Skovforeningens bestyrelse tilstræber at den kommende FSC-skovstandard bliver:

  • Bæredygtig. Det vil sige at standarden skal beskrive en skovdrift som beskytter og udvikler skovenes produktion af træ, biodiversitet, oplevelser, rent grundvand og mange andre værdier – og som muliggør at kommende generationer kan nyde godt af disse værdier i mindst samme omfang som vores generation.

  • Rummelig og billigere end nu. Danske skoves omkostninger ved at blive certificeret er tilsyneladende større end for skove i andre lande. Skovforeningen tilstræber at revisionen gør det billigere for danske skove at blive certificeret så de kan konkurrere på lige vilkår med skovene i vore nabolande.
 

Tilmelding til gruppen

 
Medlemmer der er interesseret i at deltage i referencegruppen, bedes henvende sig til direktør Jan Søndergaard på js@skovforeningen.dk eller telefon 3324 4266.
 
 

Tidligere nyheder om revisionen af den danske PEFC-ordning

 
11. maj 2012
Nye danske PEFC standarder sendt til international godkendelse
Den reviderede danske PEFC ordning er nu sendt til international godkendelse. Se den nye skovstandard her.
 
23. september 2011
Præsentation af forslag til ny PEFC-ordning
PEFC Danmark afholdt 21. september et åbent seminar hvor udkastet ny dansk PEFC-ordning blev præsenteret. Præsentationen af udkastet til ny ordning kan downloades her.
 
17. september 2011
PEFCs forslag til ny skovstandard
Skovforeningen støtter forslaget selv om der er forhold vi kunne ønske os anderledes. Vi opfordrer alle i dansk skovbrug til at læse forslaget, og skriv meget gerne et høringssvar til PEFC senest 4. november.
 
18. august 2011
PEFC sender udkast til ny skovstandard i høring
Et høringsudkast til ny skovstandard kan hentes på PEFC Danmarks hjemmeside. Selve høringen begynder cirka 1. september og varer 60 dage. PEFC inviterer til seminar på Fyn 21. september om udkastet til ny standard.
 
5. januar 2011
Skovforeningens forslag til revision af PEFC-standarden
Læs Skovforeningens forslag til ny dansk PEFC-standard for skovdrift. Forslaget vil nu blive behandlet af PEFC Danmark.
 
30. november 2010
2. møde i Skovforeningens referencegruppe for PEFC-certificering
Skovforeningens målsætning for revisionen af PEFCs skovstandard ligger nu fast. Referencegruppen arbejder i øjeblikket med indledningen til standarden og har også drøftet kravene til dokumentation og til maskinførere.
 
4. november 2010
Skovforeningens ønsker til revision af PEFC’s skovstandard
Skovforeningen har nedsat en referencegruppe til at udarbejde et forslag PEFCs kommende skovstandard. Gruppen har haft sit første møde og vil have sit forslag klar til nytår.
 
13. oktober 2010
Invitation til PEFC-revision
Skovforeningen inviterer alle medlemmer til at deltage i den referencegruppe som skal formulere Skovforeningens konkrete ønsker til PEFCs kommende danske skovstandard. Første møde 26. oktober.
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.