Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Fakta-ark om asiatisk træbuk

 
22. maj 2012
Alex Møllbach, Dansk Skovforening 
 
 
NaturErhvervstyrelsen har udgivet et nyt fakta-ark (PDF-fil) om asiatisk træbuk i serien ”Hold øje med planteskadegørere”.
 
Fakta-arket beskriver skadedyret som er en alvorlig trussel mod danske træer og skove.
 
Asiatisk træbuk (Anoplophora glabripennis) kan blive indført med træemballage, blandt andet fra Kina.
 
Fakta-arket giver råd og vejledning om hvordan man opdager et angreb i træemballage og hvad man  bør gøre. Fakta-arket beskriver blandt andet:
  • Udseendet og den skjulte levevis af den asiatiske træbuk og dens larve
  • Grunde til at frygte at træbukken etablerer sig i Danmark
  • Hvad virksomheder og borgere skal være opmærksomme på
  • NaturErhvervstyrelsens overvågning.
 
 

Tidligere nyheder i sagen

 
16. juni 2011
Alarm: Asiatisk citrustræbuk i Danmark
Plantedirektoratet bekræfter fundet af en asiatisk citrustræbuk i en have i Odense i pinsen - og at der i 2010 blev observeret en asiatisk citrustræbuk i en anden del af Odense. Træbukken kan angribe og dræbe en lang række almindelige skovtræer i Danmark.
 
18. marts 2011
Truslerne mod skovene
Danmarks skove er truet af nye sygdomme og skadedyr, mere end nogensinde før. I det lange løb har vi kun ét effektivt middel at forsvare skovene med: Faglig viden på højt niveau. Men det går nedad for den faglige viden om skov i disse år.
 
16. marts 2010
Skovforeningen beder om hasteforanstaltninger imod træbuk
Indførsel af asiatisk citrustræbuk truer Danmarks skove. Meget betydelige økonomiske værdier står på spil. Skovforeningen beder om at Danmark for første gang i 10 år iværksætter hasteforanstaltninger imod en planteskadegører.
 
24. februar 2010
Advarsel om angreb af asiatisk citrustræbuk
Det er fundet asiatisk citrustræbuk i en hollandsk planteskole. Stor agtpågivenhed for spredning til resten af Europa er strengt nødvendig. Skovforeningen ønsker importforbud for værtsplanter fra Kina.
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.