Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Skovforeningens generalforsamling 2012

25. maj 2012
Martin Einfeldt, Dansk Skovforening


Skovforeningen holdt generalforsamling 24. maj 2012 på Holstenshuus, Sydfyn.

Læs formand Niels Reventlows mundtlige beretning, og læs om debatten i Skoven 6/2012.


To nye bestyrelsesmedlemmer

 
Der er udskiftninger på to poster i Skovforeningens bestyrelse:
  • Johan Scheel, Ryegaard, har gennem 10 år repræsenteret Juletræsdyrkerforeningen hvor han i næste uge træder ud af bestyrelsen. Juletræsdyrkerforeningen udpeger derefter sin kommende repræsentant i Skovforeningens bestyrelse.

  • Per Holten-Andersen, tidligere rektor på Landbohøjskolen, har gennem 10 år repræsenteret skovbrugets forskning og uddannelse. Det holder han nu op med fordi han er blevet rektor for Copenhagen Business School. Ny repræsentant for forskning og uddannelse bliver Bo Jellesmark Thorsen, professor i anvendt økonomi ved Skov & Landskab.
Skovforeningens formand Niels Reventlow takkede Johan Scheel og Per Holten-Andersen for deres store indsats i Skovforeningens arbejde.
 
Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med uændret forretningsudvalg: Niels Reventlow (formand), Niels Otto Lundstedt (næstformand) og Peter Arnold Busck.
 
 

Vedtægtsændring: Generalforsamlingen kan indkaldes via mail

 
Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag om at ændre vedtægternes § 6 så indkaldelse til generalforsamling kan ske pr. e-mail. Medlemmer der ikke har e-mailadresser, vil modtage indkaldelsen pr. brev.
Formand Niels Iuel Reventlow
 
Generalforsamling 2012
Generalforsamling 2012 i Dansk Skovforening
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.